Wet geluidhinder: Besluite hogere waarde Voor de Kijkuit 13, 13a, 13b, 13c en 13d Tiel

2 Feb 2021
Wet geluidhinder: In het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de realisatie van 5 appartementen aan Voor de Kijkuit 13, 13a, 13b, 13c en 13d te Tiel hebben Burgemeester en wethouders van Tiel conform de Wet geluidhinder een Besluit Hogere Waarde vastgesteld (verzenddatum: 28-01-2021). Hierin zijn de maximale geluidsbelastingen voor de woningen aan Voor de Kijkuit 13a, 13c en 13d, vastgelegd.

Inzien stukken

Voor het inzien van het besluit kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167 (ma-di-do ochtend),
e-mail: omgevingsloket@tiel.nl.

Bezwaar

Tegen de verleende vergunning(en) is bezwaar mogelijk. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op de pagina op onze website www.tiel.nl/bezwaar-maken