Wmo-raad en Jeugdwet

Bij de gemeente Tiel willen we actief met onze inwoners overleggen over de manier waarop wij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet invullen. Daarbij staan we open voor hun ideeën en initiatieven. De Wmo verplicht ons daar ook toe. Bovendien moeten we advies vragen aan cliënten en belangenorganisaties. Hiervoor heeft de gemeente Tiel de Wmo-raad ingesteld.