Woensdag 10 april: waterschap sluit Tiel af van de Waal

3 apr 2019
Op woensdagavond 10 april sluit Waterschap Rivierenland doorgangen in de Waaldijk in de binnenstad van Tiel. Het gaat onder andere om de doorgangen bij de Waterpoort en bij Bellevue. Het sluiten van deze coupures is een oefening. De sluiting is van 18.30 tot 22.30 uur. Wegomleidingen staan aangegeven.

Voor de veiligheid is het belangrijk dat de dijken goed op orde zijn. Net als doorgangen voor verkeer (coupures). Het waterschap oefent regelmatig of de opbouw van coupures goed gaat. En kijkt of  alle materialen nog goed zijn. Al het verkeer wordt omgeleid. 

Middeleeuwse stadswal

De Waaldijk beschermt Tiel en de Tielerwaard tegen hoogwater op de rivier. Bij de middeleeuwse stadswal van Tiel zijn drie doorgangen in de dijk: de historische Waterpoort, het fietspad naar cultuurcentrum Zinder en de doorgang naast Bellevue (‘3 Zussen’).

Wegafsluiting

De coupures zijn van de gemeente. AVRI sluit de coupures onder toezicht van het waterschap. De wegafsluitingen zijn van 18.30 tot 22.30 uur. De echte sluiting is vanaf 19.00 uur.