Wonen arbeidsmigranten beter te regelen op centrale plekken

8 okt 2020
De gemeente wil meewerken aan plannen van uitzendbureaus om centrale huisvesting voor arbeidsmigranten te maken.

Eerder deze week was in het nieuws dat VDU de locatie van winkelcentrum Kwadrant heeft gekocht. Met het doel om hier appartementen te maken voor arbeidsmigranten. In dit bericht leest u meer informatie hierover.

Is er al een besluit genomen?

Nee, er is nog geen besluit genomen. Er worden meerdere locaties onderzocht. Wat betreft locatie Kwadrant is de volgende stap dat VDU een principeverzoek moet doen. In zo’n principeverzoek vraagt VDU toestemming om de plannen verder uit te werken en allerlei onderzoeken te gaan doen (zoals geluid en verkeer). Daarna volgt een zorgvuldig communicatietraject met de omgeving. Een definitief besluit volgt daarna. Omdat voor deze plek een wijziging van het bestemmingsplan nodig is, neemt de raad dan pas een definitief besluit.

Goede woonomstandigheden voor inwoners én arbeidsmigranten

In onze regio is veel werk in de transport en logistiek en de fruitteelt. Voor dit werk komen arbeidsmigranten (buitenlandse werknemers) uit landen in Midden- en Oost-Europa hier tijdelijk werken. Verschillende uitzendbureaus zorgen dat deze mensen hier kunnen werken. Ook zorgen zij dat de arbeidsmigranten ergens kunnen wonen. Tot 2018 kochten uitzendbureaus de goedkopere huizen hiervoor op. Dat heeft geleid tot overlast van parkeren, zwerfafval en geluid in de wijken.  En het is vaak ook geen prettig woon- en leefklimaat voor de arbeidsmigranten zelf. Dat moet en kan anders. Een oplossing is centrale huisvesting op 2 of 3 plekken in de gemeente.

In centrale huisvesting zijn goede woonomstandigheden beter te organiseren met allerlei voorzieningen onder één dak. Ook is daar toezicht en beheer beter te regelen. En het zorgt voor minder verkeer- en parkeerdruk en andere overlast in de woonstraten. Het beleid hiervoor stelde de raad december vorig jaar vast in het ‘ontwikkelkader centrale huisvesting arbeidsmigranten’.

Woningen weer terug op de markt van koopwoningen

De gemeente wil meewerken aan plannen van uitzendbureaus om centrale huisvesting voor arbeidsmigranten te maken. De gemeente stelt een aantal voorwaarden aan die plannen, zoals:

  • De huizen waar de arbeidsmigranten nu wonen moeten weer te koop worden gezet. Zo komen er weer meer woningen beschikbaar voor mensen die op zoek zijn naar een koopwoning. Deze woningen kunnen dan niet meer gebruikt worden voor kamerbewoning.
  • Parkeren op eigen terrein en goede voorzieningen voor afvalscheiding.
  • Hoge kwaliteit van het gebouw en de buitenruimte: duurzaam en onder architectuur gebouwd.
  • Beheer en toezicht: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
  • Een centraal meldpunt voor klachten.

Centrale huisvesting op plek winkelcentrum Kwadrant?

De gemeente is in gesprek met onder andere uitzendorganisatie VDU. Meerdere plekken worden daarbij onderzocht. VDU heeft voor eigen risico en voor eigen kosten voormalig winkelcentrum Kwadrant gekocht. Daar wil VDU een nieuw gebouw bouwen met ruimte voor 175 appartementen voor 2 personen. Als dat gebouwd kan worden, komen er ruim 50 huizen terug op de woningmarkt.

Eerdere maatregelen huisvesting arbeidsmigranten

Vanaf april 2018 hebben we regels gemaakt voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De  eigenaar van een woning een vergunning aanvragen als hij de woning wil veranderen in onzelfstandige wooneenheden (‘verkameren’). Of als hij de woning wil verhuren aan mensen die samen geen gezin vormen. Ook is het aantal personen in een woning aan een maximum verbonden. Net als het aantal verhuurde woningen in een straat. Ook doen we een leefbaarheidstoets waarin we kijken naar de gevolgen voor de leefomgeving. Verder houden we maandelijkse controles in gebouwen en woningen waar de arbeidsmigranten wonen.