Lettergrootte: - +

Deze pagina doorsturen

DoorsturenStuur door AfdrukkenAfdrukken VoorlezenVoorlezen

Waalkade

Filter

Laatst gewijzigd op: maandag 24 april 2017, 17:30 uur.

Waalkade

Het gebied van het tankstation Van Dijkhuizen tot aan de Waalplaat wordt aangepakt. De aanleiding daarvoor is de slechte staat van de keermuur. Deze is al jaren met hekken afgezet en niet bruikbaar. Ook is er behoefte aan meer mogelijkheden om bij grote evenementen weg te kunnen bij gevaar. Daarvoor is gekozen om meer en bredere trappen op de groene dijk aan te leggen.

Waalkade vogelvluchtDe aanpak van de keermuur en de vluchttrappen op de groene dijk nodigen uit om meer met dit gebied te doen. In 2015 is een schetsontwerp gemaakt, na raadpleging van inwoners en betrokkenen, met daarin verschillende opties voor de inrichting van het gebied. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad gekozen om de keermuur te vervangen en een brede flaneerboulevard te maken bij de waterkant. Ook komen er verbindingen naar meer en extra trappen op de groene dijk om de binnenstad toegankelijk te maken en wordt het parkeren op een deel van het terrein heringericht. De vervanging van de keermuur is mede mogelijk dankzij een financiële bijdrage van de provincie Gelderland.

De herinrichting van de Waalkade maakt onderdeel uit van het masterplan Waalfront waarin de gemeente heeft uitgesproken de band van de stad met de rivier te willen verstevigen en de prachtige ligging aan de Waal veel beter te benutten. In het Masterplan is beschreven dat de Waalkade ontwikkeld zou moeten worden van parkeerterrein naar een verblijfsgebied (stadsplein, boulevard met ruimte voor evenementen en horeca). Met de herinrichting van een deel van de Waalkade wordt hiermee een eerste stap gezet. Op termijn is het de bedoeling de hele Waalkade her in te richten.

Doel

 • Een mooiere kade
 • De vervanging van de keermuur draagt bij aan de veiligheid van Tiel
 • Schepen kunnen beter Tiel bezoeken
 • Betere vluchtroutes bij evenementen door bredere en meer trappen op de groene dijk


Planning

 • Trappen: Het definitieve ontwerp voor de trappen is klaar. De voorbereiding is gestart. De planning voor de uitvoering is echter verschoven naar medio september. Rond december 2017 is het werk klaar.
 • Vervanging kademuur en herinrichting:We zijn gestart met het definitieve ontwerp voor de keermuur en de herinrichting van het gebied. Het ontwerp en de werkvoorbereiding moeten uiterlijk in maart 2018 klaar zijn. De uitvoering van dit deel duurt ongeveer vijf maanden. Vóór 1 september 2018 moet de keermuur zijn vervangen en het gebied heringericht.

Voortgang

 • April-mei: werken aan het definitief ontwerp voor de keermuur en de herinrichting
  We zijn inmiddels ook begonnen met het ontwerp voor de keermuur en de herinrichting. De verwachting is dat we hiermee in mei klaar zijn. Dan kan ook voor dit deel een bestek worden gemaakt.
 • April 2017: het college stelt het definitief ontwerp voor de trappen vast
  Het definitief ontwerp is opgesteld door Zambeli Landschapsarchitectuur. Een belangrijk aandachtspunt in het ontwerp was de lengte van de trappen. Dit is voor de veiligheid bij (grote) evenementen. Naast de trap die naar de Waterpoort leidt, ligt een hellingbaan voor mindervalide mensen. Het college heeft het ontwerp vastgesteld op 18 april 2017.
 • Maart-juli: bestekfase en aanbesteding onderdeel trappen
  Het ontwerp voor de trappen wordt nu in een zogenaamd bestek omgezet. Dat is een gedetailleerde omschrijving van wat er precies gedaan moet worden, zodat de aannemer het ontwerp ook kan maken. In juli is de aannemer bekend.
 • november 2016: inloopbijeenkomst voorlopig ontwerp
  Ruim 60 inwoners bezochten de inloopavond en bekeken het voorlopig ontwerp. De reacties waren overwegend enthousiast en positief. Sommige bezoekers lieten een opmerking achter. Deze geven we ter overweging mee aan het bureau dat het Definitief ontwerp gaat maken.
 • Maart-april: besluitvorming
  In maart 2016 is het concept stedenbouwkundig plan gepresenteerd op een informatieavond. De gemeenteraad heeft op 20 april 2016 een besluit genomen over de inrichting en de vervanging van de kademuur.
 • 2015
  Begin 2015 heeft de gemeenteraad gevraagd om een plan te maken voor de herinrichting van de Waalkade. Op 15 oktober van dat jaar is een bijeenkomst gehouden voor omwonenden, gebruikers van de kade en andere belangstellenden om mee te denken over de nieuwe inrichting van het gebied. Die ideeën zijn verwerkt in een concept stedenbouwkundig plan.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Karin van Dorenmalen, projectleider, telefoon (0344) 63 73 38, e-mail kvdorenmalen@tiel.nl.

Bekijk ook de animatie die getoond is op de inloopbijeenkomst van 29 november. Wij wijzen u er op dat de beelden in het filmpje en het voorlopig ontwerp een impressie geven van de toekomstige inrichting. Het definitief ontwerp Trappen wijkt hiervan af. De trappen worden niet uitgevoerd in verspringende traptreden, maar dit worden brede, rechte trappen. Ook is een hellingbaan voor minder validen toegevoegd aan het ontwerp. De afwijkingen in het definitief ontwerp van de keermuur en herinrichting zijn nog niet bekend.