Lettergrootte: - +

Deze pagina doorsturen

DoorsturenStuur door AfdrukkenAfdrukken VoorlezenVoorlezen

Westluidense poort

Filter

Laatst gewijzigd op: woensdag 3 mei 2017, 07:38 uur.

Westluidense poort

De Westluidense Poort is een centrale plek in de stad, een plek tussen oude binnenstad en de buitenstad en de rivier de Waal. Het is het gebied rond het voormalig GGR-gasgebouw, vlakbij de schouwburg en de bibliotheek. Een plek waar nu de kans is om er een goede invulling aan te geven voor een lange termijn.

Afbeelding Westluidensepoort bij avond

Door de vestiging van culturele instellingen in aanvulling op schouwburg en filmtheater Agnietenhof, wordt de Westluidense Poort een bruisend centrum voor muziek, dans, beeldende kunst, literatuur en informatie. De Westluidense Poort wordt de uitgelezen plek voor jong en oud in Tiel en de regio, om zich te ontwikkelen, kennis uit te breiden, te studeren en te werken. Westluidense Poort, het toekomstige culturele hart van Tiel en de regio.

In de Westluidense Poort zijn straks een flink aantal culturele instellingen te vinden zoals:

 • de bibliotheek,
 • de Plantage,
 • centrum voor de kunstenexpositieruimte ’t Klooster
 • poppodium Twentietoe

Ook komt er plek voor een toeristisch informatiepunt en het servicepunt amateurkunst. De balie verstrekt informatie over en verkoopt kaartjes voor vrijwel alle culturele evenementen in Tiel en de regio.

En dat niet alleen: ook de realisatie van een ondergrondse parkeergarage voor zo’n 580 auto’s en de bouw van stadswoningen versterken de aantrekkelijkheid van het gebied. De parkeergarage, voor auto’s én fietsen, zorgt voor een optimale bereikbaarheid van het cultureel kwartier én verlost de Waalkade van een aanzienlijke hoeveelheid auto’s. Hierdoor komt er ruimte op de Waalkade voor een verblijfsgebied en evenemententerrein en –heel belangrijk- kunnen bezoekers van de binnenstand terecht in een parkeergelegenheid die niet meer afhankelijk is van hoog water en evenementen.

Om een idee te krijgen van de toekomstige bebouwing, bekijk het Beeldenboek van de Westluidense Poort.

Op de huidige locatie van de bibliotheek komt een bioscoop, die de huidige bioscoop aan het Walstraatje gaat vervangen. De gemeente en Arcaplex bioscopen hebben hiervoor in 2014 een intentieovereenkomst getekend.

Een kijkje in de parkeergarage en het cultuurgebouw

Om het bereiken van het hoogste punt te vieren was er zaterdag 21 januari 2016 een rondleiding voor raads- en commissieleden, omwonenden en de dagelijkse vaste kijkers bij de bouw. Fotograaf Jan Bouwhuis maakte een filmverslag van de rondleiding en biedt daarmee een kijkje in de parkeergarage en het cultuurgebouw.

Doelen

 • Het realiseren en concentreren van het cultuurprogramma van Tiel in één gebied. De Westluidense Poort wordt de 'cultuurpoort' van de stad. Er ontstaat een centrum voor kunst, cultuur, informatie en educatie waarin diverse huidige cultuurfuncties zoveel mogelijk samengaan onder één dak.
 • Het realiseren van een ondergrondse parkeergarage met circa 580 openbare parkeerplaatsen voor bezoekers van de binnenstad en de cultuurfuncties én ter vervanging van een deel van de parkeerfunctie op de Waalkade.
 • Het realiseren van een aantrekkelijke entree naar de binnenstad: een levendig gebied waarin ook wonen een plek inneemt.

Deze doelen zijn vastgelegd in het Ontwikkelplan Westluidense Poort dat de gemeenteraad in december 2010 vaststelde.

Wonen & leven in de Westluidense Poort

Binnen het cultuurcluster Westluidense Poort komt ook een woonplek met verschillende soorten (stads)woningen en appartementen. Werken of een atelier aan huis is hierbij ook mogelijk. Een aantal woningtypes is als idee uitgewerkt. Potentiële kopers kunnen meedenken over de verdere invulling. Kijk hiervoor op www.wonenindewestluidensepoort.nl

Planning

 • Medio 2017: oplevering parkeergarage en cultuurgebouw
 • Januari 2017- zomer 2017: werkzaamheden openbare ruimte
  De openbare ruimte rond de parkeergarage en het cultuurgebouw wordt aangepakt. Sommige werkzaamheden hebben gevolgen voor het verkeer, anderen niet.
 • Medio 2017: oplevering parkeergarage en cultuurgebouw

Werkzaamheden openbare ruimte dec 2016 - juli 2017

Van december 2016 tot en met de zomer van 2017 werkt VolkerWessels niet alleen aan het cultuurgebouw. Ook de openbare ruimte rond het gebouw en de parkeergarage wordt aangepakt. Hieronder leest u wat er allemaal gebeurt, wanneer dat is en of dat gevolgen heeft voor het verkeer.

December 2016

In deze fase zijn de Eerste Bleekveldstraat en de Rechtbankstraat opnieuw ingericht. Dit is eind 2016 gedaan.

Januari - februari 2016

Wat gebeurt er?

 • Aanleg nieuwe bestrating en rioleringswerkzaamheden in de Waalstraat voor restaurant Lotus
 • Aanleg nieuwe bestrating en riolering in de Huf van Burenstraat tot aan de Westluidensestraat. De Huf van Burenstraat komt dus weer terug! Wel in een heel nieuwe vorm. De straat krijgt een inrichting volgens het principe van ‘shared space’’(vertaling: gedeeld ruimtegebruik). Uitgangspunt van ‘shared space’ is om zo weinig mogelijk te regelen met verkeersborden en stoepranden. De inrichting zorgt er voor dat de verkeersdeelnemers hun gedrag aanpassen.

Bekijk deze werkzaamheden op de kaart van deze fase.

Wanneer?
Het werk is gestart in week 3 en duren tot halverwege week 9 (de week van 27 februari).

Verkeer?

 • Het centrum is bereikbaar via de bekende route: Nieuwe Tielseweg - Westluidensestraat
 • Klanten van de winkels aan de Westluidensestraat (bakker, zonnestudio, Lotus, Daisy’s) en de Koninginnestraat (De Pyramide) kunnen voor een kort bezoek parkeren op de kort-parkeer plaatsen aan de Westluidensestraat. Parkeren is gratis met gebruik van een parkeerschijf. Het aantal plaatsen is uitgebreid omdat de plekken op de Waalstraat zijn vervallen.
 • De stad uitrijden via de St. Agnietenstraat - Westluidensestraat -> Koornmarkt.

Februari - maart 2017

Wat gebeurt er?

 • Aanleg nieuwe bestrating en rioleringswerkzaamheden tussen Westluidensestraat 55 tot aan bakkerij Van Ooijen
 • Herstelwerkzaamheden tussen bakkerij Van Ooijen en Tolhuisstraat
 • Aanleg terras bij ijssalon Daisy’s

Bekijk deze werkzaamheden op de kaart van deze fase.

Wanneer?
Deze werkzaamheden starten, als de weersomstandigheden het toelaten, in week 8 (20-24 februari) en duren 5 á 6 weken.

Verkeer?

 • Centrum bereikbaar via Rechtbankstraat en St. Agnietenstraat
 • Voor de klanten van de winkels aan de Westluidensestraat (bakker, zonnestudio, Lotus, Daisy’s) en de Koninginnestraat (De Pyramide) zijn kort parkeerplaatsen beschikbaar op de Koninginnestraat (gratis met gebruik van parkeerschijf).
 • De Tolhuiswal is bereikbaar via de oprit aan de Tolhuisstraat. Hiervoor worden de uitneembare paaltjes tijdelijk verwijderd.
 • De stad uitrijden via Westluidensestraat - Koornmarkt.

Maart - april 2017

Wat gebeurt er?

 • Aanleg verharding Koninginnestraat
 • Aanleg trap cultuurgebouw
 • Aanleg nieuwe bestrating en werken aan de riolering in de Westluidensestraat tussen nummer 55 en Nieuwe Tielseweg

Bekijk deze werkzaamheden op de kaart van deze fase.

Wanneer?
De werkzaamheden gebeuren bijna tegelijkertijd vanaf week 11 (de week van 13 maart) en duren ongeveer 6 weken.

Verkeer?
Er zijn geen omleidingsroutes meer nodig.

 • Centrum is bereikbaar via de nieuwe definitieve route Rechtbankstraat - Huf van Burenstraat - Westluidensestraat
 • De stad uitrijden kan ook weer via de route die er altijd al was voordat de werkzaamheden bij de Westluidense Poort begonnen: via Westluidensestraat - Koornmarkt of via St. Agnietenstraat - 1e Bleekveldstraat - Rechtbankstraat
 • Met aanwonenden van de Westluidensestraat 55 tot aan de Nieuwe Tielseweg maken we aparte afspraken over de bereikbaarheid van hun woningen.

Mei tot en met juli 2017

Wat gebeurt er?

 • Aanleg verharding rond het cultuurgebouw
 • Aanleg trap uitkijkpunt op de stadswal bij de grote coupure
 • Aanleg nieuwe bestrating tussen Rechtbankstraat en cultuurgebouw
 • Aanleg fietsingang garage

Bekijk deze werkzaamheden op de kaart van deze fase.

Wanneer?
De werkzaamheden gebeuren bijna tegelijkertijd vanaf week 18 (de week van 1 mei) en duren ongeveer 12 weken

Verkeer?
Er zijn geen verkeersmaatregelen meer nodig.

Voortgang

 • Augustus 2016-augustus 2017: bouw cultuurgebouw
  In augustus 2016 startte VolkerWessels met de bouw van het cultuurgebouw. De verwachting is dat de oplevering in augustus/september 2017 is. Op 21 januari 2017 vierde wethouder Verspuij in aanwezigheid van omwonenden, dagelijkse kijkers en raads- en commissieleden het bereiken van het hoogste punt.
 • 4 juni 2016: Dag van de bouw
  Op deze dag stelde VolkerWessels de bouwplaats open voor publiek. Meer dan 1000 mensen kwamen een kijkje nemen en daalden af in de parkeergarage in aanbouw.
 • December 2014- augustus 2016: bouw parkeergarage
  Een beknopt overzicht van de werkzaamheden in deze periode: de werkzaamheden startten met het aanbrengen van damwanden en funderingspalen tot zo’n 20 meter diepte. Daarna werd een zogenaamd stempelraam aangebracht ter versteviging van de bouwkuip om het ontgraven mogelijk te maken. Nadat duikers nog de nodige obstakels van eerdere bebouwing hadden verwijderd, werd in december 2015 onderwaterbeton aangebracht voor de bodem van de parkeergarage. De bouwkuip werd vervolgens leeggepompt en na de ‘doop van de bouwkuip’ in januari 2016 startte de opbouw van de verschillende parkeerlagen.
  Ter gelegenheid van de ‘doop van de bouwkuip’ is een fotopresentatie gemaakt, waarop het hele proces tot op dat moment in beeld is gebracht.
 • 5 december 2015: straatbeeld Westluidese Poort
  Video gemaakt door FotoBouwhuis
 • Januari 2013-november 2014: bouwvoorbereiding
  Deze periode is benut voor de voorbereidende werkzaamheden om straks de bouw van de parkeergarage, cultuurgebouw en woningen mogelijk te maken. Zo is er onder archeologisch onderzoek gedaan als ook onderzoek naar niet gesprongen explosieven. Ook is het voormalige GGR-gasgebouw gesloopt, waarna de sanering van de bodem gestart is. Verder zijn er verkeersmaatregelen genomen en alternatieve parkeerplaatsen aangelegd. Meer informatie hierover is na te lezen in verschillende persberichten, zie tabblad persberichten en Tiel Actueel.
 • September 2014: WABO-vergunning
 • 12 februari 2014: vastgesteld wijzigingsplan ter inzage
  Er zijn 12 zienswijzen ingediend op het ontwerp wijzigingsplan Binnenstad – Westluidense Poort. Het college heeft de zienswijzen betrokken bij haar besluitvorming. Op 4 februari 2014 is het wijzigingsplan door het college vastgesteld. Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de Raad van State. Naar verwachting neemt de Raad van State hierover in het voorjaar van 2015 een besluit.
  Het vastgestelde wijzigingsplan is in te zien:
 • 24 oktober 2013 – 4 december: ontwerp wijzigingsplan ter inzage
  Op 24 oktober 2013 is het ontwerp wijzigingsplan ter inzage gelegd. Met dit ontwerp wijzigingsplan startte de formele procedure. In deze periode heeft het ontwerp wijzigingsplan Binnenstad – Westluidense Poort ter inzage gelegen en was het mogelijk een reactie te geven door een zienswijze in te dienen. De vaststelling van het wijzigingsplan is naar verwachting in februari 2014.
 • Ontwerp wijzigingsplan Binnenstad – Westluidense Poort
 • 12 september 2013: VolkerWessels bouwt Westluidense Poort
  De gemeente en VolkerWessels hebben hun handtekening gezet onder de contracten. Hiermee bekrachtigen beide partijen de definitieve gunning voor de ontwikkeling van de Westluidense Poort aan VolkerWessels. Ook presenteerden beide partijen die dag de maquette en foto’s van het voorlopige ontwerp voor het cultuurgebouw, ondergrondse parkeergarage, woningen en openbare ruimte in de Westluidense Poort.

  VolkerWessels is verantwoordelijk voor ontwerp, bouw, onderhoud en facilitaire dienstverlening van de Westluidense Poort. Met de ontwikkeling is een bedrag gemoeid van 43 miljoen euro.

  Over VolkerWessels

  VolkerWessels (www.volkerwessels.com) is een Nederlands bouwconcern met een decentrale organisatievorm en meer dan honderd verschillende werkmaatschappijen. VolkerWessels is actief in Nederland, Verenigd Koninkrijk en Canada/Verenigde Staten in de marktsectoren Bouw & Vastgoed, Infrastructuur en Energie & Telecom. Het concern bouwt met zo’n 15.000 medewerkers aan wonen, werken, mobiliteit, energie & telecom.

  De Westluidense Poort wordt ontwikkeld in samenwerking met Facilicom Services Group, De Zwarte Hond, Peutz, Pieters Bouwtechniek en Techniplan. Het VolkerWessels consortium onder leiding van KondorWessels Projecten en Archiment bestaat verder uit Van Bergen Bouw en Ontwikkeling, Van Hattum en Blankevoort, Homij Technische Installaties en Gebr. Van Kessel.

 • 2006-2013: wat er aan vooraf ging

  Een ontwikkeling als de Westluidense Poort komt niet van de ene op de andere dag tot stand. Daar gaat een heel traject aan vooraf. Het begon allemaal met het Masterplan Waalfront in 2006, gevolgd door planontwikkeling in de jaren daarna en het houden van een aanbesteding volgens de concurrentiegerichte dialoog. Wilt u nalezen wat er in die jaren is gedaan, bekijk dan de pagina Ontwikkeling Westluidense Poort.

Nadere informatie

Algemeen: Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met mevrouw Frederique Bloem of de heer Frank Brugman. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer (0344) 63 71 98 of (0344) 63 72 56, e-mail wlp@tiel.nl.

Vragen over de bouwwerkzaamheden en overlast meldingen: Trigion, (010) 851 32 53 of teleservice@trigion.nl onder vermelding van Westluidensepoort nummer 87778. Uw vraag of klacht wordt doorgegeven aan de betreffende medewerker, waarna er contact met u opgenomen wordt.

Inloopuur: elke even week op woensdag van 9 tot 10 uur op het tijdelijke onderkomen van VolkerWessels in het voormalige kantoor van het Regionale Archief, St. Agnietenstraat 28.

Vragen en Antwoorden: bekijk de pagina met Vragen en antwoorden per onderwerp gebundeld.

Informatie over de toekomstige woningen en appartementen: westluidensepoort@stamendekoning.nl.

Westluidense Poort in de omgevingDe voorbereiding van de ontwikkeling van de Westluidense Poort is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland binnen het programma Stad en Regio 2008-2012.

Persberichten