Zienswijze schermen rondom vrij liggende terrassen Tiel

15 sep 2020
Het college van Tiel is van plan om toe te staan dat voortaan rondom vrij liggende terrassen (zoals midden op het Plein) terrasschermen mogen worden geplaatst. Deze wens is naar voren gekomen bij enkele ondernemers, zodat zij ook in de komende koude maanden zo lang mogelijk gasten op het terras kunnen ontvangen. Omdat de ondernemers dan een investering moeten doen, is het logisch dat men dit niet alleen wil doen voor deze winter. In de Nadere regels APV/Horeca Tiel 2016 zijn deze schermen nu nog verboden. Het college wil dit nu aan gaan passen.

Voorwaarden terrasschermen

In het verleden was het uitgangspunt dat terrassen op een plein een open karakter moesten hebben. Voor de ondernemers niet altijd prettig omdat bezoekers er niet zo snel gaan zitten als het wat harder waait. Door de beperkende Coronamaatregelen, zoeken de ondernemers naar oplossingen om hun terras zo goed mogelijk te kunnen benutten. Enkele voorgestelde oplossingen kunnen zonder wijziging van de regelgeving worden afgedaan. Voor deze oplossing moeten echter de Nadere regels worden gewijzigd. Het is namelijk de bedoeling dat de terrasschermen het hele jaar door geplaatst kunnen worden.

Om het uitgangspunt van het verleden niet teveel los te laten zal de voorwaarde eraan worden verbonden dat de schermen niet hoger dan 1.80 meter mogen zijn en dat ze helemaal doorzichtig moeten zijn. Reclame op het onderste gedeelte wordt niet toegestaan. Na de wijziging mogen schermen rond alle terrassen 1.80 meter hoog zijn, mits alles volledig transparant is.

Terrassen Plein

Tegelijk met deze wijziging, zal ook een regel voor het Plein worden aangepast. Op dit moment mogen terrassen aan de gevels op het Plein niet aan de voorzijde worden dicht gezet met schermen. Ergens anders in de stad mag dat wel. Bij de reconstructie van het Plein in 2009 was het uitgangspunt bepaald dat terrassen een open karakter moesten hebben. In de praktijk is gebleken dat het geen meerwaarde heeft om dat onderscheid te maken. Op deze manier kan ook op het Plein als men dit wil, meer beschutting op het terras geboden worden.

Zienswijze indienen tot uiterlijk 28 september

Belanghebbenden kunnen aangeven wat zij van deze voorgestelde wijziging vinden. Deze zienswijzen worden mee genomen in het definitieve besluit van het college. Onder druk van de beperkende maatregelen door Corona, wil het college haast maken met de wijziging van de Nadere regels. Niet alleen vanuit economisch belang voor de ondernemers. Maar ook voor de volksgezondheid is het belangrijk dat in de koude maanden de horeca voldoende ruimte heeft om gasten op een verantwoorde wijze te ontvangen. Daarom moeten reacties uiterlijk 28 september 2020 ingediend zijn. Bij voorkeur per email aan wdriessen@tiel.nl

Voor nadere informatie kunt u contact op met Stefan Wakelkamp via: (0344) 637 111 of swakelkamp@tiel.nl