Aangifte geboorte

Heeft u een kind gekregen en is het in Nederland geboren? Dan moet u dit aangeven bij de gemeente waar het kind is geboren. Aangifte doen van de geboorte van een kind is verplicht. Geef de geboorte binnen 3 dagen door. Kunt u digitaal geen aangifte doen en is er geen ruimte in de digitale agenda om binnen 3 dagen aangifte te doen? Neemt u dan telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 0344 - 637 111.

Komt u naar het stadhuis voor de aangifte van een geboorte? Onder het kopje meenemen vindt u wat u nodig heeft om een aangifte te kunnen doen.

Wilt u aangifte doen van een levensloos geboren kind? Kijk dan op de pagina registratie levenloos geboren 

 • Binnen 3 dagen na geboorte van uw kind, doet u aangifte bij de gemeente. U doet aangifte in de gemeente waar uw kind is geboren. Dit kan ook digitaal, als u beschikt over DigiD.

 • Kan de vader of moeder de geboorte niet zelf aangeven? Dan moet iemand het doen die aanwezig was bij de geboorte. Dit kan een familielid zijn, de verloskundige, arts of kraamverzorgende. Let op: Alleen ouders kunnen digitaal aangifte doen, andere getuigen kunnen alleen aangifte doen op het stadhuis.

 • Kunt u digitaal geen aangifte doen? Dan kunt u een afspraak maken. Dit kan digitaal, maar u kunt ook bellen naar 0344 - 637 111.

Wanneer doet u aangifte?

Het kind is geboren op

Aangifte uiterlijk op
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag

Als de laatste dag op een feestdag valt, kunt u de aangifte de eerstvolgende werkdag doen. Doet u later aangifte? Dan meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit aan het Openbaar Ministerie (OM). U kunt dan een boete krijgen.

Ouderschap algemeen

 • Een kind kan maximaal 2 wettelijke ouders hebben.
 • Heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan is de man automatisch de wettelijke vader. Hij hoeft het kind niet te erkennen.
 • De kinderbijslag en het burgerservicenummer (BSN) hoeft u niet apart aan te vragen. Deze ontvangt u automatisch.

Voor meer actuele informatie kunt u ook altijd terecht op de website van de Rijksoverheid.

Om digitaal aangifte te doen heeft u nodig:

 • DigiD
 • Erkenningsakte ongeboren kind (als u zo’n akte hebt)
 • Akte van naamskeuze (als u zo’n akte hebt)

Doet u aangifte op het stadhuis? Dan heeft u het volgende nodig:

 • Geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet.
 • Geldig identiteitsbewijs van de moeder.
 • Verklaring van de arts of de verloskundige (als u die hebt).
 • Trouwboekje (niet verplicht).
 • Erkenningsakte ongeboren kind (als u zo'n akte hebt).
 • Akte van naamskeuze (als u zo'n akte hebt).

Aan aangifte van geboorte zijn geen kosten verbonden.

Een uittreksel van de geboorteakte kost €15,70 in 2023.