Privacy

De gemeente Tiel vindt een zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens belangrijk. Hoe de gemeente omgaat met uw persoonsgegevens en welke rechten u hebt op het gebied van privacy leest u in onze Privacyverklaring. De manier waarop de gemeente invulling geeft aan de privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is uitgewerkt in ons Privacybeleidexterne-link-icoon.

Uw rechten

Hoe u een beroep kunt doen op uw privacyrechten leest u op de pagina Gebruik van uw privacyrechten (AVG).

Cookies

Meer informatie over het gebruik van cookies op onze website leest u in onze Cookieverklaring

Beveiligingslek of datalek

Heeft u een beveiligingslek of een datalek ontdekt? Laat het ons weten. Meer hierover leest u op de pagina Beveiligingslek of datalek melden.

Specifieke privacyverklaringen

In de specifieke privacyverklaringen staat voor een bepaald onderwerp meer informatie over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. U leest hierin onder andere welke persoonsgegevens verwerkt worden, voor welke doeleinden, op basis van welke wettelijke grondslag en met welke partijen eventueel persoonsgegevens gedeeld worden. Deze informatie moet worden gelezen in aanvulling op de algemene privacyverklaring op deze pagina.