Adoptie

Adoptie houdt in dat een adoptiekind officieel familie van u wordt. Door middel van adoptie neemt u de opvoeding en de zorg van het kind over van de biologische ouders. Als u een kind uit Nederland of uit het buitenland wil adopteren, dan gelden daar verschillende voorwaarden voor.

Voorwaarden

Bekijk de voorwaarden voor de adoptie van een Nederlands kind of een buitenlands kind op www.rijksoverheid.nlexterne-link-icoon. Wilt u meer informatie of begeleiding bij de adoptie van een buitenlands kind, dan kunt u terecht bij de Stichting Adoptievoorzieningenexterne-link-icoon.