Adviessubsidie

Aan een ondernemer die een ondernemingsplan wil opstellen en daarvoor wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de start van een nieuwe onderneming in een leegstaand winkelpand met een adres gelegen in het kernwinkelgebied kan éénmaal een subsidie worden verleend voor advieskosten. Met het advies kan de ondernemer middels een ondernemingsplan inzichtelijk maken of de plannen haalbaar zijn. Het advies kan betrekking hebben op financiële, juridische en/of technische aspecten.
Download het aanvraagformulier en mail deze ingevuld met alle gevraagde bijlagen naar subsidies@tiel.nl.

Hoogte van de adviessubsidie

De hoogte van de subsidie is gelijk aan de werkelijk gemaakte advieskosten met een maximum van € 3.000,- .

Voorwaarden

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een adviessubsidie? 

Lees alle details in de deelverordening op overheid.nlexterne-link-icoon.

Belangrijk

  • Het pand waarvoor u de haalbaarheid van het starten van een winkel wil onderzoeken moet in het kernwinkelgebied liggen.
  • U dient een concreet pand op het oog te hebben.
  • De eigenaar van het pand heeft ook de intentie om het pand aan u te verhuren.
  • De subsidie is voor werkelijk gemaakte kosten van adviezen gegeven door een deskundige partij.
  • U moet de aanvraag indienen voordat u kosten maakt.

Vragen?

Heeft u na het lezen van de subsidievoorwaarden nog vragen? Dan kunt u een vooroverleg aanvragen door een mail te sturen naar subsidiebinnenstad@tiel.nl. Wij nemen graag de regeling dan nog even met u door.