Algemene informatie subsidies

Subsidie is de aanspraak op geld van de gemeente, dat de gemeente verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager. De gemeente verstrekt subsidies voor activiteiten die bijdragen aan onze doelen. Met subsidie wil de gemeente stimuleren dat organisaties en inwoners met hun activiteiten bijdragen aan het bereiken van gemeenschappelijke doelen. Hiervoor is er subsidiebeleid.

In het subsidiebeleid staan de volgende doelen in genoemd:  

  1. Huidige inwoners met economische en sociale draagkracht binden aan de stad 
  2. Aantrekkelijk zijn voor nieuwe inwoners met economische en sociale draagkracht
  3. Ontwikkelen van de zelfredzaamheid van inwoners met op dit moment minder economische en sociale draagkracht
  4. Meer balans in de opvang, huisvesting en kosten van mensen uit de regio die economisch en sociaal minder draagkrachtig zijn

In de deelverordeningen en in de algemene subsidieverordening staan de spelregels voor subsidies genoemd. Elke soort subsidie kent eigen regels en specifieke doelen. Op dit moment vallen nog niet alle subsidies onder een deelverordening. De algemene subsidieverordening geldt echter altijd. Via deze link naar de pagina op overheid.nl  kunt u de algemene subsidieverordening lezen.

Daarnaast zijn er de volgende deelverordeningen:

Via de pagina van de specifieke subsidie kunt u lezen waar de subsidie overgaat en welke activiteiten daarvoor in aanmerking komen. Ook kunt u hier uw aanvraag indienen.