Aparte facturering toeslagenaffaire

De gevolgen voor gedupeerde gezinnen van de kinderopvangtoeslagenaffaire staan bijna dagelijks in het nieuws. Ook in gemeente Tiel is er een aantal gedupeerde gezinnen kinderopvangtoeslagenaffaire (KOT), die vanuit onze gemeente geholpen worden met alle vragen en problemen, onder meer met hulp op het gebied van de Wmo en Jeugdhulp.

Gemeente Tiel kan alle kosten voor deze hulp vergoed krijgen vanuit de landelijke overheid. Er is onderzocht of dit via de normale route kon lopen middels het Berichtenverkeer. Dit bleek niet mogelijk te zijn.  Om de kosten voor Wmo-dienstverlening of Jeugdhulp voor de gedupeerden KOT te kunnen declareren en te verantwoorden is er daarom een apart financieel proces ingericht, dus buiten het Berichtenverkeer om.

Het verzoek aan u is om voor deze doelgroep apart te gaan factureren bij de zorgadministratie van gemeente Tiel. Hierbij gaat het niet om de hulp die al loopt en ingezet is, dus wel al via het Berichtenverkeer loopt, maar om nieuwe komende hulpvragen. Het betreft ook geen grote aantallen.  

De route richting de zorgaanbieders is als volgt:

  • De gemeentelijke casusregisseurs KOT nemen contact op met de gewenste zorgaanbieder en bespreken de doelen, het soort hulp en de wijze van factureren;
  • De gemeentelijke casusregisseurs KOT zorgen er voor dat de Wmo/Jeugdhulp beschikking bij de zorgaanbieder komt;
  • De zorgaanbieder kan de zorg direct factureren richting de zorgadministratie gemeente Tiel (zorgadministratie@tiel.nl) onder vermelding van:
    • gegevens cliënt
    • FCL 6620150
    • ECL 34100.

Heeft u vragen? Mail dan naar het e-mailadres toeslagaffaire@tiel.nl.