Asbest verwijderen

Als u asbest wilt verwijderen, bent u vanwege de gezondheidsrisico's wettelijk verplicht dit te melden bij de gemeente, voordat u met de sloop begint.

Als u asbest wilt verwijderen, bent u vanwege de gezondheidsrisico's wettelijk verplicht dit te melden bij de gemeente, voordat u met de sloop begint. Het is algemeen bekend dat asbest schadelijk is voor de gezondheid. Omdat asbest zo gevaarlijk is, zijn er strenge regels opgesteld om mens en milieu te beschermen.

Als u gaat slopen en er moet asbest weggehaald worden dan is het in alle gevallen verplicht om vooraf een volledige sloopmelding bij het Omgevingsloket te doen. Voor het indienen van de sloopmelding worden géén leges in rekening gebracht. Heeft u een monumentaal pand, dan is ook een omgevingsvergunning nodig voor het verwijderen van het asbest in of aan het monument.

De Omgevingsdienst Rivierenland behandelt en beoordeelt alle sloopmeldingen in de gemeente Tiel. U kunt hen bereiken voor vragen, of om een afspraak te maken, op het telefoonnummer (0344) 579 314 of per e-mail via: info@odrivierenland.nl