Bewijs van in leven zijn of Attestatie de vita

Een bewijs van in leven zijn is een officiële verklaring dat u in leven bent. Pensioenfondsen of andere uitkerende instanties kunnen daar om vragen. Staat u in de gemeente Tiel ingeschreven? Dan kunt u dit bewijs bij ons aanvragen.

Aanvragen

Een attestatie de vita vraagt u persoonlijk aan bij de gemeente. Dit kan op werkdagen van 8.30 tot 17.00 en op donderdagavond tot 20.00 uur bij de servicebalie in het Stadhuis.

Voor het aanvragen van een attestatie de vita moet u een afspraak te maken.

U heeft een attestatie de vita bijvoorbeeld nodig als uw buitenlandse levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt. Een attestatie de vita is in het Nederlands en in het Frans. Het document is 6 maanden geldig.

Meenemen

Voor het aanvragen van een attestatie de vita heeft u nodig:

  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Pinpas of contant geld om te betalen
  • Als u de attestatie de vita aanvraagt voor een pensioenfonds, neemt u ook de brief van het pensioenfonds mee waarin hierom wordt gevraagd.

Kosten

BeschrijvingPrijs
Bewijs van in leven zijn€ 15,00
Attestatie de vita (internationaal bewijs)€ 16,60

Als u het bewijs nodig heeft voor het pensioenfonds hoeft u niets te betalen. U moet dan wel de brief van het pensioenfonds als bewijs meenemen.