Bingo organiseren

Voor het organiseren van een kansspel (bingo) moet u een melding doen. Het belangrijkste kenmerk van een kansspel is dat de deelnemer geen doorslaggevende invloed heeft op de uitslag.

Voorwaarden

U mag de bingo organiseren als u zich houdt aan deze regels:

  • Een vereniging die minimaal 3 jaar bestaat, organiseert de bingo
  • De waarde van de prijzen per spelronde is maximaal € 400,-
  • De waarde van de prijzen per bijeenkomst is maximaal € 1.550,-
  • De melding moet uiterlijk 2 weken van tevoren worden ingediend

Als u een bingo-activiteit meldt, dan zijn de volgende punten van belang:

  • omvang van het prijzengeld
  • geldelijke waarde van de hoogste prijs
  • datum en tijdstip waarop de bingo wordt gehouden
  • plaats waar de bingo gehouden wordt