Briefadres

U kunt zich inschrijven op een briefadres (postadres) als u geen woonadres heeft of als u in een instelling verblijft. Dit is een adres waar de overheid iemand zonder woonadres kan bereiken. Een briefadres is het adres van een andere persoon of van een instelling.

Wat u moet weten

U kunt een briefadres aanvragen in de volgende gevallen:

  • U bent dakloos- of thuisloos.
  • U gaat voor 8 maanden of korter naar het buitenland.
  • U woont tijdelijk in een opvanginstelling.
  • U woont tijdelijk in een zorginstelling.
  • U zit in de gevangenis.
  • U vaart op een schip of heeft een ander beroep waarvoor u rondreist.

Ook als u niet onder een van de categorieën in de lijst valt, kunt u een briefadres aanvragen als u geen woonadres heeft. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor een briefadres.

Aanvragen

Een aanvraag voor een briefadres kan alleen op afspraak.
Om u in te schrijven op een briefadres in de Basisregistratie Personen (BRP) moet u in elk geval het volgende meenemen:

  • een identiteitsbewijs van uzelf;
  • een ondertekende schriftelijke toestemming van de briefadresgever, bijvoorbeeld de hoofdbewoner van het briefadres;
  • een identiteitsbewijs (of een kopie hiervan) van de briefadresgever.

U kunt een briefadres kiezen in heel Nederland. Het kan bijvoorbeeld het adres zijn van een familielid, vriend of kennis. Vraag het briefadres aan in de gemeente van de briefadresgever.

Voorwaarden

Uw briefadres moet een officieel adres zijn in de BRP. En mag dus geen postbus zijn.

De bewoner of organisatie van uw briefadres moet toestemming geven en ervoor zorgen dat u uw post krijgt.

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak belt u met een medewerker van Burgerzaken via telefoonnummer (0344) 637 111.