Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling helpt mensen om burenruzies op te lossen. Getrainde vrijwilligers, de 'buurtbemiddelaars', luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven geen oordeel en zijn neutraal. Ze begeleiden het contact tussen de twee ruziënde partijen. Door hen zelf een oplossing te laten bedenken is de kans kleiner dat het probleem zich in de toekomst weer voordoet.

Buurtbemiddeling helpt mensen om burenruzies op te lossen. Getrainde vrijwilligers, de 'buurtbemiddelaars', luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven geen oordeel en zijn neutraal. Ze begeleiden het contact tussen de twee ruziënde partijen. Door hen zelf een oplossing te laten bedenken is de kans kleiner dat het probleem zich in de toekomst weer voordoet.

Op welke conflicten richt buurtbemiddeling zich?

U kunt denken aan geluidsoverlast, overlast door huisdieren, problemen met de erfafscheiding, rommel in het trappenhuis enzovoort. Met conflicten waarbij sprake is van buitensporige agressie of alcohol- en drugsproblemen kunt u niet terecht bij buurtbemiddeling. Daarvoor moet u contact opnemen met de politie.

Getrainde vrijwilligers

Er zijn diverse vrijwilligers actief als buurtbemiddelaar. Zij hebben allen de cursus voor buurtbemiddelaar succesvol afgerond. Zij kunnen helpen conflicten op te lossen, hebben een geheimhoudingsplicht en de bemiddeling is gratis.

Hoe vraagt u buurtbemiddeling aan en wat gebeurt er dan?

  • U neemt contact op met buurtbemiddeling en u legt uit wat er aan de hand is.
  • Als het conflict bemiddelbaar is vormt de coördinator een team van twee bemiddelaars.
  • De bemiddelaars komen bij u langs om naar uw verhaal te luisteren.
  • Zij leggen contact met de buren met wie u de overlast wilt bespreken.
  • Als beide partijen daarmee instemmen wordt er een afspraak gemaakt voor een gesprek tussen u en uw buren. Dit vindt plaats op neutraal terrein.
  • Een bemiddeling wordt afgesloten met (schriftelijke) afspraken.

Deelname aan bemiddeling gebeurt op basis van vrijwilligheid. De bemiddelingsgesprekken en afspraken zijn strikt vertrouwelijk.

Digitaal aanvragen

U kunt op www.elkwelzijn.nl digitaal uw aanvraag voor buurtbemiddeling indienen.

Contact

Bel of mail voor informatie, advies of bemiddeling naar: coördinator buurtbemiddeling bij ElkWelzijn, telefoon: (0345) 51 52 27 of via mail: buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl.

Buurtbemiddeling huurders Thius

Voor huurders van woningcorporatie Thius is een andere regeling en kunnen dan ook geen gebruik maken van de buurtbemiddeling van ELK. De woningcorporatie heeft namelijk eigen bemiddeling. Heeft u klachten, belt u dan met Thius, telefoon: (0344) 61 41 06

Partners

Buurtbemiddeling Tiel is een project van het Veiliger Wijk Team. De partners van het VWT zetten de buurtbemiddeling in samenwerking met ElkWelzijn (Culemborg).