Carla Kreuk-Wildeman

Wethouder (1e locoburgemeester)

Portefeuille

 • Welzijn
 • Sport en gezondheid
 • Recreatie Toerisme & Citymarketing
 • Sociaal domein (excl. Jeugdzorg)
 • Beschermd wonen/ Maatschappelijke opvang
 • Armoedebeleid, WMO en ouderenbeleid

Projecten en programma's

 • Overleg RS4 (Tiel, Harderwijk Doetinchem, Zutphen)
 • Speerpuntenberaad Regio Recreatie en Toerisme

Verbonden partijen

 • AB en DB lid GGD
 • AB Recreatieschap
 • AB Regio Rivierenland

Wijkwethouder

 • Tiel Oost
 • Zennewijnen

Vervanger

Dave Verbeek