Carla Kreuk-Wildeman

Wethouder (1e locoburgemeester)

Portefeuille

 • Welzijn en gezondheid

 • Sport en bewegen

 • Armoedebeleid, minima

 • WMO en ouderenbeleid

 • Beschermd Wonen en Beschermd Thuis

 • Maatschappelijke Opvang

 • Coördinerend Wethouder sociaal domein

 • Recreatie en Toerisme

 • Citymarketing

Projecten en programma's

 • Overleg RS4 (Tiel, Harderwijk Doetinchem, Zutphen)
 • Lid commissie van advies Speerpuntenberaad Regio Recreatie & Toerisme

Verbonden partijen

 • AB en DB lid GGD Gelderland Zuid
 • AB Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal
 • AB Regio Rivierenland

Wijkwethouder

 • Tiel Oost
 • Zennewijnen

Vervanger

Dave Verbeek