Collecteren

U hebt een collectevergunning nodig als u voor een goed doel geld of goederen wilt inzamelen (huis-aan-huis of op openbare plekken).

Aanvragen

Op de website van het Centraal Bureau Fondsenwervingexterne-link-icoon (CBF) worden alle data van collectes gepubliceerd. In de vrije weken van het collecterooster is er plaats voor organisaties die niet zijn ingedeeld in dit rooster.

Wat moet u weten?

 • U vraagt een collectevergunning aan als u geld wilt inzamelen door te collecteren. Kijk eerst op het collecterooster. U ziet hier wanneer er landelijke collectes zijn gepland. In die periodes mag u geen collecte organiseren.
 • U kunt een aanvraag doen voor maximaal 1 week collecteren
 • 4 weken van te voren vraagt u schriftelijk de vergunning aan

Wanneer krijgt u een collectevergunning?

U kunt een collectevergunning krijgen als u zich houdt aan de volgende spelregels:

 • De collecte is bedoeld voor een plaatselijk goed doel
 • De collecte vindt in het openbaar plaats
 • De collectanten hebben een document of pasje van uw organisatie bij zich
 • Op de collectebussen staat duidelijk het goede doel aangegeven
 • De collectanten zijn minimaal 16 jaar oud
 • De collectanten krijgen geen vergoeding
 • Gebruikt u lijsten bij het collecteren? Dan staan daarop naam en adres van uw organisatie en de data van de collecte. De lijsten zijn doorlopend genummerd
 • Na afloop van de collecte levert u een collectestaat in bij de gemeente. Hierop staat een overzicht van de opbrengsten

Collectestaat

Na afloop van de collecte geeft u de opbrengst door aan de gemeente met het formulier Collectestaatexterne-link-icoon. Hierop staat een overzicht van de opbrengsten. De gegevens worden op het jaaroverzicht van het Centraal bureau fondsenwerving (CBF) vermeld.