Collecteren

U hebt een collectevergunning nodig als u voor een goed doel geld of goederen wilt inzamelen (huis-aan-huis of op openbare plekken).

Aanvragen

Op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) worden alle data van collectes gepubliceerd. In de vrije weken van het collecterooster is er plaats voor organisaties die niet zijn ingedeeld in dit rooster.

Wat moet u weten?

 • U vraagt een collectevergunning aan als u geld wilt inzamelen door te collecteren. Kijk eerst op het collecterooster. U ziet hier wanneer er landelijke collectes zijn gepland. In die periodes mag u geen collecte organiseren.
 • U kunt een aanvraag doen voor maximaal 1 week collecteren
 • 4 weken van te voren vraagt u schriftelijk de vergunning aan

Wanneer krijgt u een collectevergunning?

U kunt een collectevergunning krijgen als u zich houdt aan de volgende spelregels:

 • De collecte is bedoeld voor een plaatselijk goed doel
 • De collecte vindt in het openbaar plaats
 • De collectanten hebben een document of pasje van uw organisatie bij zich
 • Op de collectebussen staat duidelijk het goede doel aangegeven
 • De collectanten zijn minimaal 16 jaar oud
 • De collectanten krijgen geen vergoeding
 • Gebruikt u lijsten bij het collecteren? Dan staan daarop naam en adres van uw organisatie en de data van de collecte. De lijsten zijn doorlopend genummerd
 • Na afloop van de collecte levert u een collectestaat in bij de gemeente. Hierop staat een overzicht van de opbrengsten

Collectestaat

Na afloop van de collecte geeft u de opbrengst door aan de gemeente met het formulier Collectestaat. Hierop staat een overzicht van de opbrengsten. De gegevens worden op het jaaroverzicht van het Centraal bureau fondsenwerving (CBF) vermeld.