Eenmalige activiteitensubsidie Sociale basis

Particulieren en organisaties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten in de sociale basis die gericht zijn op het vergroten van de samenredzaamheid en zelfredzaamheid. De gemeente wil daarom vrijwilligersorganisaties en verenigingen aanmoedigen meer eenmalige activiteiten te organiseren die hieraan meehelpen.

Aanvragen

U kunt een aanvraag doen via bovenstaand online formulierexterne-link-icoon. U wordt gevraagd om de volgende gegevens:

 • Een beschrijving van de activiteit(en).
 • Een beschrijving van de resultaten.
 • Een begroting en dekkingsplan.
 • De jaarlijkse begroting van uw organisatie.

Uw aanvraag moet 8 weken voordat u begint bij ons binnen zijn. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst totdat het subsidieplafond is bereikt.  

Als u nog meer moet doen dan hoort u dit wanneer u de subsidie ontvangt.

Voorwaarden

 • De activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met andere partijen.
 • Er is vraag naar.

Het moet gaan om een van deze soorten activiteiten:

 • Het bieden van praktische hulp en steun.
 • Het ontdekken van talenten bij jeugdigen.
 • Het vergroten en onderhouden van vaardigheden en/of het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Daarnaast moet de activiteit meehelpen aan één of meer van de onderstaande onderwerpen.

 • Het verbeteren van participatie.
 • Het voorkomen van eenzaamheid.
 • Het ondersteunen of verbeteren van mantelzorg.
 • Ondersteuning voor opvoeding en ontwikkeling.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 1.000,- per activiteit en maximaal 50% van de kosten van de activiteit.

Aanvullende verplichtingen

 • Vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen moeten Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben.
 • Activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk.
 • Er wordt rekening gehouden met laaggeletterdheid.
 • Contributie wordt vooraf vermeld.

Heeft u vragen? Neem dan contact op via subsidies@tiel.nl.

Voor deze subsidie gelden de regels uit de Algemene subsidieverordening Tiel 2020externe-link-icoon. Ook gelden de regels uit de Deelverordening Sociale Basis Tiel 2020externe-link-icoon.