Eenrichtingsverkeer Bredestraat (Wadenoijen)

De gemeente Tiel gaat een proef doen met eenrichtingsverkeer voor vrachtwagens op de Bredestraat in Wadenoijen. Dit is om verkeersoverlast door vrachtwagens te verminderen. De proef begint naar verwachting in februari en duurt ongeveer zes maanden.

Waarom nemen we deze maatregel?

Wij hebben klachten ontvangen over verkeersoverlast door vrachtwagens op de Bredestraat in Wadenoijen. Uit tellingen van het verkeer is gebleken dat er inderdaad veel vrachtwagens op de Bredestraat rijden. Dat willen we verminderen.

Welke maatregelen nemen we?

Vrachtwagens mogen vanaf de Bommelweg en de Stationsweg niet meer de Bredestraat in de richting van de A15 inrijden. Dat geven we aan met verkeersborden.

Het eenrichtingsverkeer  geldt ook voor vrachtwagens die via een uitrit de Bredestraat willen inrijden. De rijrichting hebben we aangegeven op het bijgevoegde kaartje (zie hierboven).

We willen voorkomen dat vrachtwagens vanaf de Bommelweg via de kern van Wadenoijen het gebied verlaten. Daarom plaatsen we ook een verkeerbord met een verplichte rijrichting voor vrachtverkeer bij het kruispunt van de Bommelweg met de Dreef. 

Vrachtwagens moeten dan via de Bommelweg en de Randweg in Est het gebied verlaten. In het afgelopen jaar hebben we de Bommelweg aangepast zodat het (vracht-) verkeer hier vlot en veilig overheen kan. Op deze manier willen we de hoeveelheid vrachtverkeer op de Bredestraat halveren. 

Eerst een proef

Tijdens een bijeenkomst met betrokkenen heeft wethouder Groen aangegeven dat we eerst een proef willen doen om de gevolgen van de maatregel in beeld te brengen. Die proef duurt ongeveer zes maanden, zodat het vrachtverkeer voldoende kan wennen aan de nieuwe situatie.

Na de zomervakantie van 2024 evalueren we de proef. Dan zullen we besluiten of we het eenrichtingverkeer definitief instellen en of we daarbij aanvullende maatregelen nemen. De proef wordt begeleid door adviesbureau Goudappel.

Resultaten proef evalueren

Bewoners en ondernemers worden nauw bij de proef betrokken. Wij nodigen enkele bewoners van de Bredestraat en de Bommelweg uit om met ons het verloop van de proef te volgen.

Om er achter te komen hoe het vrachtverkeer gaat rijden, tellen we tijdens de proefperiode het verkeer op de Bredestraat, de Bommelweg en in de kern van Wadenoijen. Dat gebeurt op meerdere momenten gedurende twee weken. Zo kunnen we na afloop van de proef bepalen of de hoeveelheid vrachtverkeer op de Bredestraat inderdaad is gehalveerd. Ook kunnen we dan zien of er op andere plekken ongewenste verkeerssituaties ontstaan. Deze informatie gebruiken we om in het najaar van 2024 een definitief besluit te nemen.

Welke stappen gaan we zetten?

Voordat we de nodige verkeersborden plaatsen, moeten we een verkeersbesluit nemen. Dat verkeersbesluit wordt in de week van 8 januari 2024 gepubliceerd op onze gemeentepagina in huis-aan-huisblad Het Kontakt. U kunt Het Kontakt ook lezen op internetpagina www.hetkontakt.nl/tiel/archive. Via www.overheid.nl kunt u dit soort berichten over uw buurt digitaal ontvangen.

Nadat wij het verkeersbesluit hebben gepubliceerd, kunt u hiertegen tot 16 februari 2024 bezwaar maken. Hoe u dit moet doen, wordt vermeld in de publicatie.

Het is de bedoeling om in februari 2024 de nodige verkeersborden te plaatsen bij de Bredestraat en het kruispunt van de Bommelweg met de Dreef. Langs de Bommelweg plaatsen we bordjes om het vrachtverkeer richting de A15 te verwijzen.

Meer informatie

Als u meer informatie wilt over deze maatregel, mail dan naar verkeer@tiel.nl. Vermeld uw telefoonnummer als u telefonisch contact wilt.