Eenrichtingsverkeer Bredestraat (Wadenoijen)

De gemeente Tiel neemt een proef met eenrichtingsverkeer voor vrachtwagens op de Bredestraat in Wadenoijen. Dit is om verkeersoverlast door vrachtwagens te verminderen. De proef is gestart op 2 april en duurt ruim een half jaar.

Waarom nemen we deze maatregel?

Wij hebben klachten ontvangen over verkeersoverlast door vrachtwagens op de Bredestraat in Wadenoijen. Uit tellingen van het verkeer is gebleken dat er inderdaad veel vrachtwagens op de Bredestraat rijden. Dat willen we verminderen.

Welke maatregelen nemen we?

Vrachtwagens mogen vanaf de Bommelweg en de Stationsweg niet meer de Bredestraat in de richting van de A15 inrijden. Dat geven we aan met verkeersborden.

Het eenrichtingsverkeer  geldt ook voor vrachtwagens die via een uitrit de Bredestraat willen inrijden. De rijrichting hebben we aangegeven op het bijgevoegde kaartje (zie hierboven). Op deze manier willen we de hoeveelheid vrachtverkeer op de Bredestraat halveren. 

We willen graag dat vrachtwagens zoveel mogelijk via de Bommelweg en de Randweg in Est het gebied verlaten. Daarom plaatsen we bordjes bij de uitritten op de Bommelweg waarop we die route aangeven.

In het afgelopen jaar hebben we de Bommelweg aangepast zodat het (vracht-) verkeer hier vlot en veilig overheen kan. 

Eerst een proef

Tijdens een bijeenkomst met betrokkenen heeft wethouder Groen aangegeven dat we eerst een proef willen doen om de gevolgen van de maatregel in beeld te brengen. Die proef duurt ongeveer zes maanden, zodat het vrachtverkeer voldoende kan wennen aan de nieuwe situatie.

Na de zomervakantie van 2024 evalueren we de proef. Dan zullen we besluiten of we het eenrichtingverkeer definitief instellen en of we daarbij aanvullende maatregelen nemen. 

Begeleiding van de proef

Adviesbureau Goudappel begeleidt de proef en doet het onderzoek naar de effecten. Zij verwerken de verkeerstellingen en organiseren een bewonersenquête. Er is inmiddels een digitaal loket en een klankbordgroep om reacties van belanghebbenden te verzamelen. 

De klankbordgroep is samengesteld uit betrokken aanwonenden van zowel de Bredestraat als de Bommelweg in Wadenoijen en in Est. Verder schuift een ondernemer van de Bommelweg en een lid van Leefbaar Wadenoijen aan. In de groep worden ervaringen gedeeld. Ook denken de leden mee over de opzet en resultaten van het onderzoek en de onderwerpen van de enquête die voorgelegd wordt aan alle aanwonenden.

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kunt u terecht bij het digitale loket:  proefbredestraat@goudappel.nl of 06-296 55 070.

Resultaten proef evalueren

Om er achter te komen hoe het vrachtverkeer gaat rijden, tellen we tijdens de proefperiode het verkeer op de Bredestraat, de Bommelweg en in de kern van Wadenoijen. Dat gebeurt op meerdere momenten gedurende twee weken. Zo kunnen we na afloop van de proef bepalen of de hoeveelheid vrachtverkeer op de Bredestraat inderdaad is gehalveerd. Ook kunnen we dan zien of er op andere plekken ongewenste verkeerssituaties ontstaan. 

In de tweede helft van oktober worden de resultaten en ervaringen geëvalueerd. Daarna wordt een besluit genomen over het in stand laten, wijzigen dan wel intrekken van de verkeersmaatregel.

Welke stappen zijn gezet?

Voordat we de nodige verkeersborden hebben geplaatst, hebben we een verkeersbesluit genomen. Dat verkeersbesluit is in de week van 8 januari 2024 gepubliceerd op onze gemeentepagina in huis-aan-huisblad Het Kontakt. U kunt Het Kontakt ook lezen op internetpagina www.hetkontakt.nl/tiel/archiveexterne-link-icoon en op www.overheid.nlexterne-link-icoon.

Op dit besluit zijn negen bezwaren binnengekomen.  Een onafhankelijke bezwarencommissie buigt zich over de bezwaren en het verweerschrift dat de gemeente daarop schrijft. Op 23 april 2024 is er een hoorzitting bij de bezwarencommissie. Tijdens de hoorzitting kunnen de indieners hun bezwaren toelichten en kan de gemeente haar besluit toelichten. De Bezwarencommissie zal in mei advies uitbrengen aan het college van Burgermeester en Wethouders van Tiel of de ingediende bezwaren gegrond zijn. Het college zal daarna een besluit nemen over de voorzetting van de proef. 

Ondertussen gaat de proef wel door. 

Meer informatie

Als u meer informatie wilt over deze maatregel of uw ervaringen wilt delen, mail dan naar proefbredestraat@goudappel.nl. Vermeld uw telefoonnummer als u telefonisch contact wilt.