Eikenprocessierups

De gemeente bestrijdt de rups in de openbare ruimte. We bestrijden de rups op een natuurlijke manier. Ziet u de eikenprocessierups in uw omgeving? Meld dit dan direct.

Wat moet u weten?

De eikenprocessierups is de larve van de eikenprocessievlinder. De rups leeft op eikenbomen. De aanwezigheid van de rupsen is vaak te zien aan de kaalgevreten bomen. De nesten bestaan uit een dicht opeengehoopt spinsel van vervellingshuidjes, uitwerpselen en brandharen. Deze haren dringen  in de huid, ogen en luchtwegen. Dat kan leiden tot klachten als jeuk, een pijnlijke huid, ademhalingsproblemen en oogontsteking voor mens en dier. 

Voorkom contact

De haren zorgen voor vervelende klachten. Het is belangrijk om contact met brandharen te voorkomen. Gaat u naar een gebied waar de eikenprocessierups zit? Let dan op het volgende:

  • Raak rupsen en (oude) nesten niet aan.
  • Zorg voor goede bedekking van de hals, armen en benen. Ga niet op de grond zitten.
  • Houd voldoende afstand van besmette bomen.
  • Maak kinderen attent op het gevaar van de eikenprocessierups.
  • Pas op met dieren. De rupsen geven ook klachten bij honden.

Bent u in contact gekomen met de rupsen of brandharen?

Was dan uw huid goed en spoel uw ogen goed uit met water. Als u ernstige klachten heeft, neem dan contact op met uw huisarts.

Raadpleeg voordat u contact opneemt eerst de website van de GGDexterne-link-icoon, de website van het RIVMexterne-link-icoon of de website Kennisplatform Processierupsexterne-link-icoon, hier vindt u meer informatie.

Bestrijding van de eikenprocessierups

Jonge rupsjes zijn moeilijk te bestrijden. Insecten, vogels en vleermuizen kunnen dat beter. Pas als de rupsen wat groter zijn, brandharen krijgen en in nesten gaan leven kunnen we ze bestrijden. Dat doen we door de nesten uit de bomen te zuigen. Eind mei of begin juni onderzoeken we de eiken. Eiken met rupsen krijgen een lintje en zo snel mogelijk daarna worden de rupsen weggezogen. Daarvoor werken wij samen met de Avri. Bekijk de kaartexterne-link-icoon met daarop alle eikenbomen en de manier waarop Avri die behandelt.

Ontdekt u een nest in het openbaar groen?

Meld dit dan via het online formulier (gele knop op deze pagina) of neem contact met ons op via 0344 - 63 71 11. Wij geven Avri dan opdracht om de nesten weg te halen.

Eikenprocessierups in uw tuin?

Als u in uw eigen tuin te maken heeft met eikenbomen met eikenprocessierupsen, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de bestrijding. Ga niet zelf de rupsen bestrijden. Het beste is om contact op te nemen met een boomverzorgings- of ongediertebestrijdingsbedrijf of vraag advies bij ons.

Wat kunt u zelf doen?

  • Zet bijvoorbeeld bloeiende planten die geschikt zijn voor bestuivers in uw tuin.
  • Hang een nestkastje op voor vogels en vleermuizen. Want ook die houden van de eikenprocessierups. Maar pas op: hang deze niet in een eik, want eikenprocessierupsen gebruiken die dan ook als nest.
  • Stop met voeren van vogels nu de kou voorbij is, want anders gaan ze niet op zoek naar smakelijke eikenprocessierupsen om te eten.