Emigratie doorgeven

Als u vertrekt naar het buitenland (emigratie) dan moet dit in de laatste 5 dagen vóór vertrek worden doorgegeven. U doet aangifte van vertrek naar het buitenland als u in een tijdvak van 1 jaar tenminste 8 maanden in het buitenland zult verblijven.

Iedereen van 18 jaar en ouder is verplicht aangifte te doen bij een verhuizing. Ouders, voogden of verzorgers moeten dit voor minderjarigen doen. Hierop geldt een uitzondering: 16- en 17- jarigen kunnen zelf aangifte doen.

  • Echtgenoten/geregistreerde partners kunnen voor elkaar aangifte doen.
  • Ouders en meerderjarige kinderen, die op hetzelfde adres wonen, kunnen ook voor elkaar aangifte doen.
  • In andere gevallen kan een meerderjarige worden gemachtigd om de aangifte te doen.
  • In geval van verblijf in een instelling voor gezondheidszorg is het hoofd van de instelling bevoegd om aangifte te doen.
  • Vertrekken niet alle bewoners van uw huidige adres naar het buitenland? In dat geval moeten alle bewoners die vertrekken op afspraak aan de balie verschijnen om vertrekaangifte te doen.

In de laatste vijf dagen voor vertrek geeft u uw emigratie door. Dat kan op twee manieren: 

  • Via het invullen van het formulier aangifte van vertrek naar het buitenland bij de servicebalie van het stadhuis. Dit kan zonder afspraak op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdag van 8.30 tot 20.00 uur.
  • Online via het aanvraagformulier.

In alle gevallen moet u een (kopie van een) identiteitsbewijs laten zien of meesturen.