Emigratie doorgeven

Als u vertrekt naar het buitenland (emigratie) dan moet dit in de laatste 5 dagen vóór vertrek worden doorgegeven. U doet aangifte van vertrek naar het buitenland als u in een tijdvak van 1 jaar tenminste 8 maanden in het buitenland zult verblijven. De datum waarop u uw emigratie doorgeeft, is ook de datum waarop u wordt uitgeschreven.

In verband met het coronavirus kunt u nu alleen op afspraak terecht. Of u geeft uw emigratie online door.

Wenst u een bewijs van uitschrijving neem dan contact op met de gemeente voor een afspraak aan de balie. Bij online doorgeven kunnen wij u géén uitschrijfbewijs sturen.

  • Iedereen van 18 jaar en ouder is verplicht aangifte te doen bij een verhuizing. Ouders, voogden of verzorgers moeten dit voor minderjarigen doen. Hierop geldt een uitzondering: 16- en 17- jarigen kunnen zelf aangifte doen.
  • Echtgenoten/geregistreerde partners kunnen voor elkaar aangifte doen.
  • Ouders en meerderjarige kinderen, die op hetzelfde adres wonen, kunnen ook voor elkaar aangifte doen.
  • In andere gevallen kan een meerderjarige worden gemachtigd om de aangifte te doen.
  • In geval van verblijf in een instelling voor gezondheidszorg is het hoofd van de instelling bevoegd om aangifte te doen.
  • Vertrekken niet alle bewoners van uw huidige adres naar het buitenland? In dat geval moeten alle bewoners die vertrekken op afspraak aan de balie verschijnen om vertrekaangifte te doen.
  • De datum waarop u uw emigratie doorgeeft, is ook de datum van uitschrijving.

In de laatste vijf dagen voor vertrek geeft u uw emigratie door. Dit kan online of via de balie in het gemeentehuis. In alle gevallen moet u een (kopie van een) identiteitsbewijs laten zien of meesturen.

 

Als u naar het buitenland verhuist, moet u voor vertrek uit Nederland veel regelen. Vaak is het lastig dit later te doen vanuit een ander land. Check wat u al in Nederland moet regelen met de Nederlandse overheid. Voor iedereen die naar het buitenland gaat verhuizen staat er nu op NederlandWereldwijd.nl een handige Checklist Verhuizen naar het buitenland. Zo bespaart u veel tijd en moeite.