Emigratie doorgeven

U doet aangifte van vertrek naar het buitenland als u in een tijdvak van 1 jaar tenminste 8 maanden in het buitenland verblijft. Als u vertrekt naar het buitenland (emigratie) dan moet dit in de laatste 5 dagen vóór vertrek worden doorgegeven. 

Doorgeven

Een emigratie kunt u op twee manieren doorgeven:

 • Digitaal
  U kunt uw emigratie online doorgeven. U moet (een kopie van) een geldig legitimatiebewijs meesturen.
 • Persoonlijk
  Voor het doorgeven van een emigratie kunt u zelf langskomen op het stadhuis met (een kopie van) een geldig legitimatiebewijs.

Wilt u een bewijs van uitschrijving? Maak dan een  afspraak via telefoonnummer (0344) 637 111. Bij het online doorgeven van een emigratie kunnen wij u géén uitschrijfbewijs sturen.

Belangrijk

 • Iedereen van 18 jaar en ouder is verplicht aangifte te doen bij een verhuizing. Ouders, voogden of verzorgers moeten dit voor minderjarigen doen. Hierop geldt een uitzondering: 16- en 17- jarigen kunnen zelf aangifte doen.
 • Echtgenoten/geregistreerde partners kunnen voor elkaar aangifte doen.
 • Ouders en meerderjarige kinderen, die op hetzelfde adres wonen, kunnen ook voor elkaar aangifte doen.
 • In andere gevallen kan een meerderjarige worden gemachtigd om de aangifte te doen.
 • In geval van verblijf in een instelling voor gezondheidszorg is het hoofd van de instelling bevoegd om aangifte te doen.
 • Vertrekken niet alle bewoners van uw huidige adres naar het buitenland? In dat geval moeten alle bewoners die vertrekken op afspraak aan de balie verschijnen om vertrekaangifte te doen.
 • De datum waarop u uw emigratie doorgeeft, is ook de datum van uitschrijving.

Checklist emigratie en remigratie

Verhuist u naar het buitenland?

Als u naar het buitenland verhuist, moet u voor vertrek uit Nederland veel regelen. Vaak is het lastig dit later te doen vanuit een ander land. Check wat u al in Nederland moet regelen met de Nederlandse overheid.

 Voor iedereen die naar het buitenland gaat verhuizen staat er nu op NederlandWereldwijd.nlexterne-link-icoon een handige Checklist Verhuizen naar het buitenlandexterne-link-icoon. Zo bespaart u veel tijd en moeite. 

Komt u in Nederland wonen of werken?

Komt u langer dan 90 dagen in Nederland wonen of werken? Dan gaat u emigreren naar Nederland. Wat u voor en na uw verhuizing moet regelen hangt af van uw situatie.

Op de website Nederlandwereldwijd.nlexterne-link-icoon vindt u alle informatie en een handige checklist in Nederland wonen of werkenexterne-link-icoon wat u voor vertrek moet regelen.