Erepenning

Aan mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt binnen de gemeente Tiel kan een erepenning worden toegekend. Officieel heet deze penning 'Erepenning der stad Tiel'.

Werkwijze

In principe komt iedereen in aanmerking, als hij/zij zich bij uitstek verdienstelijk maakt tegenover de gemeente Tiel. Het College van Burgemeester en Wethouders beslist over de toekenning van een erepenning.

Als er aan iemand een erepenning wordt toegekend, ontvangt hij/zij de penning, een draaginsigne en een bijbehorende oorkonde. De toekenning wordt vermeld in het ereboek van de gemeente Tiel.

Een veelgehoord misverstand is dat iemand die de erepenning van de gemeente Tiel heeft gekregen, ereburger is van de gemeente Tiel. Dit is echter niet zo. Iemand die de erepenning krijgt is daarmee niet benoemd tot ereburger van de gemeente Tiel. De gemeente Tiel kent namelijk het begrip 'ereburger' niet.

Iemand voordragen

Wanneer u iemand kent die volgens u in aanmerking komt voor de erepenning der stad Tiel dan kunt u deze persoon voordragen.

Een voordracht kunt u schriftelijk en gemotiveerd richten aan het College van Burgemeester en Wethouders van Tiel.

Het is raadzaam om eerst even contact op te nemen met de kabinetsmedewerker van de gemeente Tiel, via het algemene telefoonnummer (0344) 637 111. U kunt dan alvast uw aanvraag bespreken.