Gastgezinnen

Vragen en antwoorden

Het is hartverwarmend dat u onderdak wilt bieden aan Oekraïense vluchtelingen. Het is een bijzondere ervaring waarbij beide zowel gasthuishouden als gast(en) veel leren over elkaars achtergronden, culturen en geschiedenis.

Tegelijkertijd is het ook een grote verantwoordelijkheid om een tijdelijk thuis te bieden aan de Oekraïense vluchtelingen. We weten bijvoorbeeld niet hoe lang de oorlog gaat duren en hoe lang mensen opvang nodig hebben.

Dat betekent dat u voor langere tijd een deel van uw privacy opgeeft. De mensen die u opvangt, hebben een moeilijke periode achter de rug. Mogelijk hebben zij daardoor trauma’s, stress of andere (mentale) problemen. Het is daarom van belang dat u zich goed laat informeren voordat u de beslissing neemt om uw huis open te stellen.

De organisatie Takecarebnbexterne-link-icoon heeft veel ervaring met het opvangen van vluchtelingen bij gastgezinnen. 

U kunt zich aanmelden bij de organisatie TakeCareBnB via https://takecarebnb.orgexterne-link-icoon. Medewerkers van TakeCareBnB nemen dan contact met u op voor een screeningsgesprek. Naar aanleiding van dit gesprek bepalen zij of u geschikt bent voor het opvangen van vluchtelingen.

Als u geschikt bent, wordt u gevraagd een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen. Vervolgens koppelen medewerkers van TakeCareBnB u aan één (of meerdere) Oekraïense vluchteling(en).

Als u via TakeCareBnB bent gekoppeld aan Oekraïense vluchteling(en) staat u er niet alleen voor. TakeCareBnB werkt namelijk samen met het Leger Des Heilsexterne-link-icoon. Een vrijwilliger van het Leger des Heils staat als ondersteuner voor u klaar als er vragen zijn.

Daarnaast kunt u ook contact opnemen met de gemeente Tiel, VluchtelingenWerk Nederlandexterne-link-icoon en het Rode Kruisexterne-link-icoon voor alle hulpvragen van Oekraïense vluchtelingen.

Nee. Gastgezinnen ontvangen zelf geen vergoeding. We adviseren om een netwerk om u heen op te bouwen dat u ondersteunt in de opvang(kosten).

De vluchtelingen zelf krijgen als zij bij een gastgezin wonen naast leefgeld een extra wooncomponent van € 215,- per volwassene en € 55,- per minderjarige per maand. Over het verrekenen kunt u met samen met uw gasten afspraken maken. Het is verstandig om die afspraken voorafgaand aan het verblijf (schriftelijk) vast te leggen, zodat u en uw gast(en) dezelfde verwachting hebben.

Als de vluchteling betaald werk gaat doen, stopt het leefgeld en de wooncomponent. Voor meer informatie, zie dit nieuwsbericht van het Rijkexterne-link-icoon (30 maart 2022). 

Uw tijdelijke gast moet zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. Na inschrijving komen zij in aanmerking voor leefgeld, zorg en onderwijs. Een afspraak maken voor inschrijving kan via 0344 - 63 71 11.

De overheid brengt op dit moment in kaart wat de gevolgen zijn voor de toeslagen die een gastgezin ontvangt.

Nee. Een tijdelijk verblijf van vluchtelingen heeft geen gevolgen voor uw bijstandsuitkering. Wel moet u melden dat u vluchtelingen opvangt en welke financiële afspraken u heeft gemaakt. Zo voorkomt u bijvoorbeeld dat onterecht wordt vastgesteld dat u samenwoont. Het eerste halfjaar wordt de kostendelersnorm niet toegepast op uw uitkering.

De overheid wil voorkomen dat het tijdelijk opvangen van vluchtelingen gevolgen heeft voor uw uitkering. Wel moet u bij de SVB te melden dat u vluchtelingen opvangt. U laat ook weten welke afspraken u heeft gemaakt over een eventuele bijdrage in de kosten.

De opvang heeft in principe geen gevolgen op uw uitkering. Heeft uw vragen over uw specifieke situatie neem dan contact op met het UWVexterne-link-icoon.

Als er geen ouder of ander gezaghebbende met het kind is meegereisd, meldt u dit bij de Raad voor de Kinderbescherming. De adressen en telefoonnummers vindt u op de website van de Kinderbeschermingexterne-link-icoon.

De Raad voor de Kinderbescherming zorgt ervoor dat de voogdij van het kind uitgevoerd wordt door een andere instantie. U krijgt als gastgezin dus niet de voogdij.

Normaal gesproken gelden strenge invoerregels voor huisdieren vanuit de Oekraïne. De reden is dat het een hoog risico gebied is voor bijvoorbeeld hondsdolheid. Door de acute situatie zijn de regels aangepast. 

U doet er in ieder geval verstandig aan om zo snel mogelijk langs de dierenarts te gaan en het dier te laten onderzoeken, te laten chippen en vaccineren. Hou er thuis rekening mee dat u een veilige plek maakt voor het dier, want ook huisdieren hebben veel meegemaakt.

Het kan gebeuren dat het niet meer lukt om vluchtelingen thuis op te vangen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen via oekraine@tiel.nl.

Samen met u inventariseren we of er alternatieve mogelijkheden zijn in de gemeente. Voorwaarde hierbij is dat er sprake moet zijn van een lokale binding (door bijvoorbeeld werk of school). Is er geen sprake van een lokale binding of is er geen plek in de gemeente dan wordt via het Regionaal Coördinatiepunt Vluchtelingen Spreiding van de Veiligheidsregio gezocht naar een geschikte plek binnen of buiten de regio. Een andere plek is niet altijd op korte termijn beschikbaar.

Als deze situatie ontstaat, heeft dat natuurlijk veel impact. Voor u, maar ook voor uw gasten. Ook daarom is het belangrijk dat u zich goed laat informeren, vóórdat u de beslissing neemt om gastgezin te worden.