Gehandicaptenparkeerkaart

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in alle EU-landen. De kaart is ook geldig in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

Aanvragen

De eerste stap voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart is het invullen van een aanvraagformulier. Uiteraard kunt u het formulier ook telefonisch opvragen of afhalen op het Stadhuis.

Het aanvraagformulier dient u volledig in te vullen en in te leveren op het Stadhuis. Direct bij het inleveren van de aanvraag wordt € 88,15 leges in rekening gebracht voor het in behandeling nemen van de aanvraag.

Medische keuring

Wanneer u voor het eerst een gehandicaptenparkeerkaart aanvraagt, dan moet u altijd eerst gekeurd worden. Een onafhankelijke arts van een keuringsinstantie verricht deze keuring. De keuringskosten komen voor rekening van de aanvrager. Deze kosten bedragen € 119,50 en dient u bij de aanvraag te voldoen.

Bent u al in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart en wilt u deze laten vernieuwen, dan is in enkele gevallen geen medische keuring meer nodig.

Aanvraagprocedure

Uw aanvraag nemen wij, na ontvangst, zo snel mogelijk in behandeling. De keuringsinstantie krijgt de opdracht om de medische keuring uit te voeren. U krijgt vervolgens een uitnodiging voor deze keuring, die plaats vindt in Geldermalsen.

Na de keuring brengt de keuringsarts advies uit. U hoort vervolgens van ons of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart. De termijn waarbinnen wij een aanvraag moeten afhandelen is 8 weken. In de meeste gevallen is de aanvraag binnen 4 tot 6 weken afgehandeld.

Onze keuringsinstantie heeft een vertraging bij medische adviezen. Hierdoor duurt het langer voordat er een keuring plaatsvindt. Onze excuses daarvoor.

Duplicaat

Bent u uw gehandicaptenparkeerkaart kwijt? Dan kunt u tegen betaling van  € 30,05 een duplicaat afhalen.

Soorten

Er zijn drie soorten kaarten:

 • Bestuurderskaart
 • Passagierskaart 
 • Instellingenkaart 

Instellingenkaart 

Het bestuur van een instelling waar mensen met een beperking verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

 • De parkeerkaart staat op naam van een persoon.
 • De parkeerkaart staat niet op kenteken. U kunt de kaart voor elke auto gebruiken.
 • De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig.

Wie komen in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart?

U komt in aanmerking voor een bestuurderskaart als:

 • U zelf een auto of brommobiel bestuurt
 • U een aantoonbare aandoening hebt van tenminste zes maanden
 • U hierdoor niet verder kunt lopen dan 100 meter ook niet met behulp van een loophulpmiddel

U komt in aanmerking voor een passagierskaart als: :

 • U zelf geen auto rijdt, maar passagier bent
 • U een aantoonbare aandoening hebt van tenminste zes maanden
 • U hierdoor niet verder kunt lopen dan 100 meter ook niet met behulp van een loophulpmiddel
 • U bent van deur tot deur continu afhankelijk van de bestuurder. U kunt niet alleen gelaten worden, ook niet voor korte tijd
 • U permanent rolstoelgebonden bent.

Parkeermogelijkheden

Als u in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart, kunt u in Tiel gratis parkeren op een algemene gehandicaptenparkeerplaats of bij een parkeerautomaat als de kaart duidelijk zichtbaar achter uw voorruit ligt. Is de gehandicaptenparkeerplaats vol? Dan mag u uw auto ook op een gewone betaalde parkeerplaats parkeren zonder dat u hoeft te betalen.

Er zijn enkele uitzonderingen van kracht:

 • U kunt met een gehandicaptenparkeerkaart NIET gratis parkeren bij: parkeerterrein Oude Haven, Poort van Santwyck en parkeergarage Westluidense Poort. Hier moet u betalen.
 • Parkeren op vergunninghoudersplaatsen is alleen toegestaan buiten het centrum in zone 1 t/m 6 (gebied buiten de stadsgrachten). In het centrum mag er alleen op betaalde parkeerplaatsen of gehandicaptenparkeerplaatsen geparkeerd worden.
 • Daarnaast mag er met gebruik van een parkeerschijf maximaal drie uur worden geparkeerd in een laad- en loshaven. Ook mag u maximaal drie uur parkeren op wegen waarvoor een parkeerverbod geldt dat met een (zone)bord is aangegeven. Ook hier is het gebruik van een blauwe parkeerschijf verplicht.
  Op wegen waar parkeren gratis is, maar dit wel is gebonden aan een tijdslimiet (blauwe zone), mag u voor onbeperkte tijd parkeren.
 • In voetgangersgebieden mag u niet rijden of parkeren.
 • U mag niet parkeren op parkeerplekken waarbij op een bord een naam of kenteken is aangegeven.

Promenade

De winkelpromenade in Tiel is een voetgangersgebied en verboden voor motorvoertuigen. Het is voor houders van gehandicaptenparkeerkaarten toegestaan om ‘s morgens op aangewezen tijden de promenade te berijden met een motorvoertuig.

De promenade is maandag tot en met vrijdag opengesteld voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart van 6.00 - 12.00 uur. Op zaterdag is de promenade opengesteld van 6.00 - 10.00 uur. Tijdens deze uren mag ook op de promenade geparkeerd worden met uitzondering van het smalle gedeelte van de Waterstraat.

Deelnemende landen

In de volgende landen kunt u met uw parkeerkaart parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats:

 • België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal en Zweden. Het is verstandig om in het land zelf na te gaan wat precies de regels zijn.

Deze informatie is ook te vinden in de folder ‘Europese parkeerkaart voor personen met een handicap’. Deze folder is verkrijgbaar bij de publieksbalie in het stadhuis. Of kijk op de website van de ANWB.

Nationaal Parkeer register

Alle afgegeven gehandicaptenparkeerkaarten worden vanaf mei 2013 geregistreerd in het Nationaal Parkeer Register van de RDW. Met de landelijke registratie voorkomt de gemeente Tiel dat gehandicaptenparkeerkaarten, die gestolen zijn in een andere plaats, gebruikt kunnen worden.