Geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente verstrekt persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) aan bepaalde organisaties. U kunt de gemeente om geheimhouding van uw persoonsgegevens vragen. Het is niet mogelijk om voor alle organisaties uw gegevens geheim te houden, maar u kunt de verstrekking van de gegevens wel beperken.

Aanvragen

Voor het online aanvragen om geheimhouding van uw persoonsgegevens heeft u DigiDexterne-link-icoon nodig. Lukt het niet om dit online aan te vragen neem dan contact  met ons op via telefoonnummer: (0344) 637 111.

De geheimhouding gaat in binnen 4 weken nadat u het verzoek heeft gedaan. Dit is de wettelijk verplichte termijn. U krijgt een schriftelijke bevestiging van uw verzoek tot geheimhouding. 

U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens altijd weer stopzetten.

Aan commerciële bedrijven en aan particulieren verstrekt de gemeente nooit gegevens, behalve als u daar zelf toestemming voor hebt gegeven.

Belangrijk

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan de persoonsgegevens van alle Nederlanders. Het bijhouden van de gegevens in de BRP is een taak van de gemeente. De gegevens in de BRP worden gebruikt door overheidsinstanties en een aantal andere organisaties.

In de Wet BRP staat aan wie uw gegevens mogen worden verstrekt. De minister van Binnenlandse Zaken bepaalt welke gegevens de organisaties precies mogen hebben. Dat hangt namelijk af van de taken die zij uitvoeren en van uw persoonlijke situatie.

Op Rijksoverheid.nlexterne-link-icoon kunt u door het beantwoorden van enkele vragen een beeld krijgen welke organisaties gegevens van u kunnen ontvangen.

Heeft u geheimhouding en verhuist u naar een andere gemeente? Dan hoeft u niet opnieuw geheimhouding aan te vragen. Weet u niet of u al geheimhouding heeft? Dan kunt u dit zien op de website Mijn Overheidexterne-link-icoon.

Uitleg

Zonder uw toestemming geeft de gemeente uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum) nooit door aan particulieren en commerciële bedrijven.

Geheimhouding mogelijk

Als u om geheimhouding van uw gegevens hebt gevraagd, dan verstrekken wij geen gegevens aan:

  • Organisaties die door de gemeente Tiel zijn aangewezen in de Verordening Gegevensverstrekking BRP
  • Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), een samenwerkingsverband van kerkgenootschappen

Geheimhouding gedeeltelijk mogelijk

Advocaten en faillissementscuratoren mogen uw gegevens opvragen als het nodig is voor een rechtszaak waarbij u betrokken bent. De gemeente mag die gegevens niet zomaar weigeren.

Heeft u om geheimhouding gevraagd? dan vragen wij u wel om uw mening. Wij nemen dan altijd eerst contact met u op. Er wordt dan gekeken of dit voor uw eigen veiligheid gevolgen kan hebben.

Geheimhouding niet mogelijk

U kunt uw gegevens nooit geheim houden voor de overheid en andere organisaties die overheidstaken uitvoeren, zoals:

  • Politie, justitie, buitengewone opsporingsambtenaren
  • Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank, Rijksdienst voor het Wegverkeer,
  • Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
  • Notarissen
  • Gerechtsdeurwaarders
  • Organisaties die bevolkingsonderzoeken organiseren
  • Pensioenfondsen
  • Kredietinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars en beleggingsinstellingen, maar alleen als zij geld beheren dat aan u uitgekeerd moet worden