Grafbedekking en gedenktekens

Voor het plaatsen van een gedenkteken gelden regels. U moet rekening houden met de afmetingen, constructie en de duurzaamheid. Voor het plaatsen of vervangen van een gedenkteken op een graf moet u een vergunning aanvragen. Voor asbestemmingen hoeft dit niet.

Voor particuliere gedenkplaatsen bij strooivelden biedt de gemeente twee soorten gedenktekens aan. Deze kunt u via de gemeente bestellen.

Voor urnentuinen kunt u via de gemeente een urnament van duurzaam keramiek bestellen. De rechthebbende van een graf of nis is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de gedenktekens.

U kunt het aanvraagformulier downloaden voor het plaatsen van een gedenkteken.

Aanvraagformulier downloaden (PDF, 1.07 MB)

De toegestane afmeting varieert per grafsoort of asbestemming.     

       

Gedenkteken   Maximale afmeting (lengte x breedte x hoogte)
Toegestane afmetingen gedenktekens per grafsoort of asbestemming
Particuliere gedenkplaats (bij strooiveld)  maximaal 0,25 x 0,25 x 0,40 meter

Particulier urnengraf 

maximaal 0,55 x 0,55 x 0,55 meter
Particuliere urnentuin

maximaal 1,00 x 1,00 x 1,50 meter

Particulier kindergraf 0-1 jaar 

maximaal 0,80 x 0,40 x 0,80 meter

Particulier kindergraf 1-12 jaar

maximaal 1,50 x 0,75 x 1,00 meter

Algemeen graf

maximaal 1,00 x 1,00 x 0,80 meter

Particulier graf (vanaf 12 jaar)

maximaal 2,00 x 1,00 x 1,00 meter

Particuliere graftuin

maximaal 2,60 x 2,30 x 1,50 meter

Particuliere enkele grafkelder

maximaal 2,60 x 1,20 x 1,20 meter

Particuliere dubbele grafkelder

maximaal 2,60 x 2,30 x 1,20 meter

Grafbeplanting

De oppervlakte van een graf mag worden beplant. Beplanting mag het grafoppervlak niet overschrijden en mag maximaal 1,50 meter hoog zijn. Op een graf mogen losse bloemen, potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Buiten het grafoppervlak worden deze verwijderd om de begraafplaats netjes te houden. Dit geldt ook voor verwelkte bloemen of kransen en voor kapotte voorwerpen.

Voor het plaatsen of vervangen van een gedenkteken op een graf moet u een vergunning aanvragen. Voor asbestemmingen hoeft dit niet. De gemeente kan in de volgende gevallen een vergunning weigeren als:

 • de grafbedekking groter is dan de toegestane afmetingen
 • de grafbedekking het (monumentale) karakter van de begraafplaats aantast
 • de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is
 • de constructie van de grafbedekking niet sterk genoeg is

Begraafplaats Ter Navolging is een Rijksmonument. Hier gelden speciale regels. Informeer hiervoor bij de plaatselijke steenhouwer of bij de gemeente.

De aanvraag van een vergunning voor het plaatsen van een gedenkteken op een graf wordt meestal door de steenhouwer geregeld.

Gedenkpaal 'Naam vereeuwigd in steen ' bij strooivelden

Voor een gedenkteken op een particuliere gedenkplaats bij een strooiveld, heeft de gemeente een speciaal gedenkteken beschikbaar. Op een paal van Belgisch hardsteen wordt de naam van de overledene vereeuwigd in steen. De paal heeft een afmeting van 18 x 12 cm. De hoogte kan variëren tot maximaal 40 cm boven de grond.

Begraafplaats Ter Navolging is een Rijksmonument. Daarom gelden hier speciale regels. Eigen gedenktekens bij dit strooiveld zijn niet toegestaan. Op deze begraafplaats vormen de natuurstenen gedenkpalen een gezamenlijk gedenkmonument met de naam 'Via Nominum' (Namenpad). Deze heeft de vorm van een slinger die glooiend over het strooiveld loopt.

De gedenkpaal is uw eigendom. U koopt de paal en mag deze plaatsen op een particuliere gedenkplaats (bij het strooiveld). De gedenkplaats huurt u voor 5, 10 of 20 jaar. Als deze termijn afloopt mag u de termijn verlengen, maar u kunt ook afstand doen van de gedenkplaats. Na het doen van afstand, mag u de paal mee naar huis nemen of (kosteloos) overdragen aan de eigenaar van de begraafplaats.

U kunt een afbeelding van de natuurstenen gedenkpaal bekijken.

Naamplaat op kunstobject bij strooivelden

Op enkele strooivelden is een kunstobject aanwezig. Op de zuil van het kunstobject kunt u een naamplaat laten bevestigen. De naamplaat omvat de naam, geboortedatum en overlijdensdatum van de overledene.

De naamplaat wordt bevestigd op een particuliere gedenkplaats. De gedenkplaats huurt u voor 5, 10 of 20 jaar. Als deze termijn afloopt mag u de termijn verlengen, maar u kunt ook afstand doen van de gedenkplaats. Na het doen van afstand wordt de naamplaat door de gemeente verwijderd.

Urnament van duurzaam keramiek voor urnentuinen

De gemeente biedt u diverse urnamenten aan voor een standaard prijs. Deze urnamenten zijn vervaardigd van duurzaam keramiek. De volgende urnamenten zijn mogelijk:

 • de traan
 • de tulp
 • de klaproos
 • vergeet-mij-niet
 • de vlinder
 • de kastanje
 • het beukennootje

U kunt een afbeelding van de verschillende urnamenten bekijken.

Het urnament wordt geplaatst op een zuil. De hoogte van de zuil kan variëren. De gewenste hoogte spreken we samen met u af. De asbus kan in de zuil worden geplaatst, maar ook in een flexibele ashouder in het urnament.

Op begraafplaats Papesteeg worden enkele urnamenten geplaatst, zodat u ze in werkelijkheid kunt zien. Ook op begraafplaats Wadenoijen, Kapel Avezaath en Zennewijnen mogen ze geplaatst worden.

Het urnament is uw eigendom. U koopt het urnament en mag deze plaatsen in een particuliere urnentuin. De urnentuin huurt u voor 5, 10 of 20 jaar. Als deze termijn afloopt mag u de termijn verlengen, maar u kunt ook afstand doen van de urnentuin. Na het doen van afstand, mag u het urnament mee naar huis nemen of (kosteloos) overdragen aan de eigenaar van de begraafplaats.

In een urnentuin mag u ook een eigen gedenkteken plaatsen. Ook kunt u de tuin beplanten. U huurt dan de urnentuin zonder urnament.

Wat moet in meenemen?

De aanvraag van een vergunning voor het plaatsen van een gedenkteken op een graf wordt meestal door de steenhouwer geregeld. U hoeft dit niet zelf te doen.

Gedenkpaal of naamplaat bij strooivelden

De gedenkpaal of naamplaat voor op een particuliere gedenkplaats bij een strooiveld bestelt u via onderstaand formulier:

Urnament van duurzaam keramiek voor urnentuinen

Het urnament voor in een urnentuin bestelt u via onderstaand formulier:

Toestemming voor het plaatsen van een gedenkteken op een graf

De kosten voor een vergunning voor het plaatsen van een gedenkteken op een graf bedragen  € 175,- (prijspeil 2018). Dit geldt niet voor asbestemmingen.

Gedenkpaal 'Naam vereeuwigd in steen' bij strooivelden

De gedenkpaal kost € 300,- (prijspeil 2018). De gedenkpaal kunt u alleen laten plaatsen op een particuliere gedenkplaats. De gedenkplaats huurt u voor 5, 10 of 20 jaar.

Voorbeeld: gedenkpaal van natuursteen voor 5 jaar: huur particuliere gedenkplaats voor 5 jaar = € 250,- + Verstrooien van as zonder begeleider = € 125,- + Gedenkpaal van natuursteen = € 300,- (totaal is € 675,-). 

Naamplaat op kunstobject bij strooivelden

De naamplaat kost € 150,- (prijspeil 2018). De naamplaat kunt u alleen laten bevestigen op een particuliere gedenkplaats. De gedenkplaats huurt u voor 5, 10 of 20 jaar.

Voorbeeld: naamplaat bij een strooiveld voor 5 jaar: huur particuliere gedenkplaats voor 5 jaar = € 250,- + Verstrooien van as zonder begeleider = € 125,- + Naamplaat = € 150,- (totaal is € 525,-). 

Urnament van duurzaam keramiek voor urnentuinen

Het urnament kost € 1.500,- (prijspeil 2018). Het urnament kunt u alleen laten plaatsen op een particuliere gedenkplaats. De gedenkplaats huurt u voor 5, 10 of 20 jaar.

Voorbeeld 1: urnament van keramiek in urnentuin voor 5 jaar: huur particuliere urnentuin voor 5 jaar = € 425,- + Bijzetten van een asbus zonder begeleider = € 125,- + Urnament van keramiek = € 1.500,- (totaal is € 2.050,-).

Voorbeeld 2: reserveren urnament van keramiek in urnentuin voor 5 jaar: reserveren particuliere urnentuin voor 5 jaar = € 225,- + Urnament van keramiek = € 1.500,- (totaal is € 1.725,-). Het urnament koopt u eenmalig. Als na 5 jaar nog geen bijzetting heeft plaats gehad in de urnentuin, hoeft u alleen de reserveringskosten te betalen voor de volgende 5 jaar tegen de dan geldende tarieven. Dit mag zich blijven herhalen.

De tarieven vindt u op de website van Rijksoverheid.nl in de Verordening lijkbezorgingsrechten 2021.

 

Onderhoud van het graf en/ of gedenkteken

De rechthebbende/ gebruiker is verplicht de grafbedekking te onderhouden. Onder onderhoud van de grafbedekking wordt verstaan:

 • het reinigen van de gedenktekens
 • het verven of het vergulden van de opschriften
 • het opnieuw stellen van het gedenkteken bij verzakking
 • het onderhouden van beplanting
 • het verwijderen van onkruid

Als men na schriftelijke kennisgeving nalaat de grafbedekking te onderhouden, kan het grafrecht aan de gemeente vervallen. Heeft u geen familieleden of vrienden die het graf kunnen onderhouden of wilt u uw nabestaanden niet belasten met het onderhoud van uw graf? Dan biedt Stichting Grafzorg Nederland mogelijk uitkomst, www.grafzorg.nl, telefoonnummer: (026) 361 79 00.