Drie mannen gehurkt bij een groen vak rondom een boom. De linker man houdt een groene tegel vast. Daarachter staan nog vier mensen toe te kijken.

Groenadoptie

Steeds meer Tielenaren zijn actief in het inrichten van openbaar groen in de gemeente. Door adoptie van boomspiegels (de ruimte om een boom) of andere plantvakken is er meer mogelijk en gaat de aantrekkelijkheid en betrokkenheid in een buurt erop vooruit. Een ontwikkeling die de gemeente Tiel graag ondersteunt. Het is daarom heel eenvoudig voor inwoners om een boomspiegel of ander plantvak te adopteren. De gemeente helpt bij de voorbereiding en draagt het vak over met goede grond erin. Ook is er een beperkt budget beschikbaar om een goede start te maken. De gemeente kan daarbij advies geven over geschikte beplanting en het onderhoud.

Afspraken

Er worden een paar afspraken gemaakt: 

 • De geadopteerde grond blijft eigendom van de gemeente
 • Aanwezige bomen blijven in eigendom en onderhoud van de gemeente
 • Zowel de gemeente als de adoptant kan de overeenkomst beëindigen
 • Er is een kleine vergoeding beschikbaar

Wat mag wel en niet?

Wat mag wel in het groen?

 • U mag nieuwe planten zetten en/ of oude planten weghalen
 • U haalt onkruid weg, snoeit de planten en ruimt zwerfafval op etc.
 • U onderhoud het groen minstens zo netjes als wij dat doen
 • Gebruik indien mogelijk biologische planten & compost

Wat hebben we liever niet?

 • Plaats geen haag, hekwerk, schutting, tegels of iets soortgelijks
 • Plant geen klimplanten of woekerende planten zoals bamboe aan
 • Gebruik geen gif of andere chemische bestrijdingsmiddelen
 • Plant niet een nieuwe boom. Een fruitboom (in overleg) kan eventueel wel
 • Het is geen verlenging van de eigen tuin, het openbare karakter moet behouden blijven
 • Groenadoptie in de hoofd groenstructuur/ het landschappelijk groen is niet mogelijk

Adoptie boomspiegel/groenvak

Adoptie van een boomspiegel

 • Onder een boom groeien planten vaak wat lastiger. Wij helpen daarom graag met de juiste soorten kiezen. Een bloemenmengsel kan bijvoorbeeld ook.

Adoptie van een groenvak

 • Dien een ‘ontwerp’ (plantlijst) ter goedkeuring bij ons in. Wij denken graag mee.
 • Wij verwijderen (indien gewenst) bestaande beplanting
 • U bent verantwoordelijk voor kopen en aanplanten van de nieuwe beplanting

Meer informatie

Mensen die belangstelling hebben voor de adoptie een stukje openbaar groen of een boomspiegel kunnen contact opnemen via teamldw@tiel.nl of 0344-637 111.