Hoe gaan we verder en wanneer?

We hebben in beeld gebracht wat kenmerkend is voor Tiel (Typisch Tiel), welke ambities daarbij passen en welke concrete activiteiten daaraan bijdragen (‘Maand van de Toekomst’). En hebben daar verder op ingezoomd: Welke ambities zorgen ervoor dat we bepaalde keuzes moeten maken, en waar kunnen keuzes botsen of elkaar juist versterken?

Nu gaan we het huidige beleid van Tiel erbij pakken en bekijken wat daaruit te halen valt aan openstaande vragen of nog niet gerealiseerde doelen in de gemeente. Ook kunnen er zaken inmiddels veranderd zijn in onze leefomgeving, wat eveneens om bijsturing vraagt.

In het voorjaar van 2024 leggen we onze gemeenteraad dan een aantal hoofdkeuzes voor en gebruiken de dan aangegeven richting om een concept omgevingsvisie te maken.

Op die manier maken we een duurzame omgevingsvisie van en voor de gemeente, waarin inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zichzelf herkennen. Waar de gemeente de komende jaren mee aan de slag gaat en van waaruit mensen initiatieven durven te nemen. We streven dat de gemeenteraad vóór 1 januari 2025 de Omgevingsvisie heeft vastgesteld.