Kalenderjaarsubsidie wijken en dorpen

De gemeente Tiel wil zorgen voor een verbeterde leefbaarheid en meer vergroening in wijken en dorpen. Deze subsidie helpt mee aan vergroten van het zelf organiserend vermogen van inwoners. Inwoners werken mee aan het verbeteren van de sociale verbinding in een wijk of dorp.

Aanvragen

U kunt daarna een aanvraag doen via bovenstaand online formulierexterne-link-icoon. U wordt gevraagd om de volgende gegevens:

  • Een beschrijving van de activiteit(en).
  • Een beschrijving van de resultaten.
  • Een begroting en dekkingsplan.

Uw aanvraag moet voor 1 oktober van het jaar voorafgaand aan de activiteiten bij ons binnen zijn. Aanvragen worden beoordeeld op kwaliteit.

Als er nog meer informatie nodig is dan hoort u dit wanneer u de subsidie ontvangt.

Voorwaarden

De activiteit:

  • Draagt bij aan het zelf organiserend vermogen van inwoners .
  • Verbetert de sociale verbinding in de wijk of in het dorp.
  • Vindt plaats gedurende het jaar.

Hiervoor heeft de gemeente een bedrag van €1.000,- per jaar per (wijk)organisatie beschikbaar.

Staat op deze pagina niet de informatie die u zoekt? Neem dan contact op via subsidies@tiel.nl.

Bij deze subsidie gelden de regels uit de Algemene subsidieverordening Tiel 2020externe-link-icoon. Ook gelden de regels uit de Deelverordening Leefbaarheid Wijken en Dorpen 2020externe-link-icoon