Kinderopvang starten

Het is belangrijk dat een kindercentrum, gastouderlocatie of peuterspeelzaal van goede kwaliteit is. Als u een organisatie in de kinderopvang hebt, wordt uw locatie daarom ieder jaar gecontroleerd door een inspecteur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, voorziening voor gastouderopvang of gastouderbureau starten? Of wilt u iets wijzigen aan de bestaande registratie? Dan moet u eerst een aantal zaken nagaan en regelen. Daarna kunt u zich laten registreren als houder van een kindercentrum of gastouderbureau. Bij de gemeente Tiel verloopt de registratie of het doorgeven van een wijziging via GGD Gelderland-Zuidexterne-link-icoon.

Hoe werkt het?

Registreren/wijzigingen doorgeven

In de gemeente Tiel kunt u zich via GGD Gelderland-Zuid laten registreren als houder van kinderopvang. Richt uw aanvraag aan:

GGD Gelderland-Zuid
Team Toezicht Kinderopvang
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen
registratiekc@ggdgelderlandzuid.nl

Na ontvangst van de aanvraag voert de GGD een inspectie uit bij uw kindercentrum. Als blijkt dat u voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, neemt de GGD u op in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen externe-link-icoon (LRKP).

Deze procedure, van aanmelding tot registratie, neemt tien weken in beslag. Na een positief besluit krijgt u bericht en kunt u starten met het aanbieden van kinderopvang.

Kosten

Voor het aanvragen, wijzigen of intrekken van een registratie worden geen kosten in rekening gebracht.

Locatie

Heeft u een geschikte locatie gevonden voor uw kinderopvang? Dan moet u de onderstaande stappen volgen:

Vragen

Heeft u vragen over uw registratie? Neem dan contact op via registratiekc@ggdgelderlandzuid.nl  of telefoonnummer: 088 - 144 7118. Of kijk op de website van GGD Gelderland-Zuid.externe-link-icoon