Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Bijvoorbeeld als uw kinderen naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder gaan. Werken u en uw partner overdag, volgt u een opleiding of krijgt u een uitkering? Dan kunt u de toeslag aanvragen voor de kinderopvang.

Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. Bij de Belastingdienst kunt u zelf een proefberekening maken om te zien hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen.

U krijgt binnen 8 weken bericht of u kinderopvangtoeslag krijgt.

U kunt de toeslag krijgen voor de volgende soorten kinderopvang:

  • Dagopvang in een crèche of kinderdagverblijf.
  • Buitenschoolse opvang van kinderen van 4 tot 12 jaar.
  • Gastouderopvang. U kunt alleen toeslag krijgen voor een gastouder die is aangemeld bij een geregistreerd gastouderbureau.
  • Ouderparticipatiecrèches waarbij een groep ouders om de beurt hun eigen kinderen opvangt.
  • Eigen oppas. De oppas is geregistreerd als gastouder en u betaalt de oppas wit. U kunt dit regelen via een gastouderbureau.
  • Peuteropvang van kinderen van 2,5 tot 4 jaar.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U kunt de kinderopvangtoeslag aanvragen via Mijn Toeslagen. Inloggen doet u met uw DigiD. U kunt het aanvraagformulier ook aanvragen bij de Belastingdienst.

U stuurt mee met uw aanvraag via Mijn Toeslagen bij de Belastingdienst:

  • Bewijzen van uw inkomen en dat van uw partner.
  • Kostenopgave van de kinderopvangorganisatie.
  • Als u schulden hebt, voegt u documenten toe die dit aantonen.