Klachten over milieu

Bedrijven en instellingen moeten zich aan regels houden om hinder of overlast voor de omgeving te beperken. Toch kan het voorkomen dat er overlast ontstaat. Hierbij kan het gaan om geluidhinder, stankoverlast, stofhinder of verontreiniging van water, lucht of bodem.

Klachten

Klacht veroorzaakt door een bedrijf of instelling

Wanneer u hinder of overlast ondervindt van een bedrijf of instelling kunt u dit als volgt melden:

  • Via het internet met behulp van het digitaal milieuklachtensysteem S@menexterne-link-icoon. Vanaf 1 januari 2024 stopt de milieuklachtenapplicatie van provincie Gelderland, S@menexterne-link-icoon. Vanaf deze datum is de milieuklachtenapplicatie van de Gelderse Omgevingsdiensten beschikbaar: Milieuklacht Gelderland. Het blijft vanaf 1 januari 2024 mogelijk om klachten telefonisch te melden. Het telefoonnummer blijft 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tot 1 januari kunnen inwoners en bedrijven de klacht melden via S@men. Vanaf deze datum verandert de locatie van het online formulier naar www.milieuklachtgelderland.nlexterne-link-icoon. Het telefoonnummer verandert naar 026 - 37 71 800.
  • Tijdens kantooruren bij de Omgevingsdienst Rivierenland  telefoonnummer 0344 - 579 314 of per e-mail via: info@odrivierenland.nl
  • Buiten kantooruren bij het Provinciaal Milieuklachten Centrum (MKIC), telefoon 026 - 359 9999.
  • Geluidsoverlast veroorzaakt door de horeca kunt u melden bij de politie, telefoon 0900 - 88 44.

Klacht niet over bedrijf

Een (milieu)klacht die niet wordt veroorzaakt door een bedrijf, zoals klachten over zwerfvuil, groenonderhoud, onderhoud van wegen en trottoirs, vandalisme, etc. kunt u hierexterne-link-icoon melden.

Illegaal afval storten

Bij constatering van het illegaal storten van afval of het onjuist aanbieden van huishoudelijke- of bedrijfsafvalstoffen kunt u tijdens werktijden de milieupolitie van de Afvalverwijdering Rivierenland bellen, telefoon 0345 - 58 53 53.

Aanvullende informatie

Indien u vragen heeft over gezondheid en milieuverontreiniging kunt u contact opnemen met de Gemeentelijke gezondheidsdienst Rivierenland, telefoon 0344 - 69 87 00.