Lening toekomstbestendig wonen

Voor een groot aantal energiebesparende maatregelen in en om uw huis, kunt u een goedkope lening (duurzaamheidslening) aanvragen.

Budget Toekomstbestendig Wonen Leningen uitgeput

Vanaf heden kunt u geen nieuwe aanvraag voor de Toekomstbestendig Wonen Lening meer indienen.

Door verschillende omstandigheden zoals de stijgende energieprijzen zijn er de laatste tijd veel meer aanvragen voor een lening gedaan. Hierdoor is er momenteel geen budget meer beschikbaar.

Zodra het weer mogelijkheid is de lening aan te vragen, volgt een bericht hierover op onze website.

Voorwaarden

Als eigenaar én bewoner van een huis in de gemeente Tiel kunt u een toekomstbestendig wonen lening aanvragen. U kunt dit doen voor een aantal energiebesparende maatregelen in en aan uw woning. 

Denk aan isolatie, dubbelglas en zonnepanelen. U kunt de lening ook gebruiken om langer in uw huis te blijven wonen. Zoals de garage verbouwen tot een slaapkamer. Maar wel altijd in combinatie met energiebesparende maatregelen.

Hoogte van de lening

De lening bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000. Het maximum van € 50.000 geldt alleen als u uw huis energieneutraal maakt of asbest weghaalt. Voor alle andere maatregelen geldt een maximum van € 30.000.

De rente is lager dan bij een gewone lening. Op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvestingexterne-link-icoon (SVn) is het actuele rentetarief terug te vinden.

Aanvragen

 1. Voor het aanvragen van een toekomstbestendig wonen lening gebruikt u het aanvraagformulierexterne-link-icoon. Hierin moet u aangeven welke maatregelen u wilt treffen en voor welk bedrag u een lening wilt. Dit kan door middel van een offerte.
 2. Als uw aanvraag volledig is en voldoet aan de voorwaarden ontvangt u binnen 8 weken:
  1. een toewijzingsbrief
  2. Via www.svn.nl externe-link-icoondient u de aanvraag voor de lening in.

Waarvoor kan ik een toekomstbestendig wonen lening krijgen

Waarvoor krijg ik een toekomstbestendig wonen lening?

 • Dakisolatie met een Rc-waarde groter dan of gelijk aan 2,5 m2 K/W
 • Vloerisolatie met een Rc-waarde groter dan of gelijk aan 2,5 m2 K/W
 • Spouwmuurisolatie met een Rc-waarde dan groter of gelijk aan 1,3 m2 K/W
 • Paneelisolatie met een Rc-waarde groter dan of gelijk aan 2,5 m2 K/W
 • Isolatie massieve muur met een Rc-waarde groter dan of gelijk aan 2,5 m2 K/W
 • Doe-het-zelf-isolatie met een Rc-waarde groter dan of gelijk aan 2,5 m2 K/W
 • HR++ glas met een U-glas-waarde kleiner dan of gelijk aan 1,2 W/m2K of spouw 15 mm
 • Photovaltaïsch systeem (zonnepanelen) en de daarbij behorende omvormer
 • Zonneboiler
 • Lage temperatuurverwarming, waarvan de ontwerp aanvoertemperatuur (T-aanvoer) maximaal 55 graden Celsius is.
 • (Combi)warmtepomp
 • Douchewater met warmte terug winning
 • Overige maatregelen die naar het oordeel van het college aantoonbaar bijdragen aan de beperking van de energievraag of een vermindering van de CO2 uitstoot van de woning. Of een verhoging zijn van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van een eigen woning.
 • Verwijderen van asbest in combinatie met isolatie, volgens bovenstaande eisen.
 • Verwijderen van asbest in combinatie met aanleg zonnepanelen.
 • Levensloopbestendig maken van een woning in combinatie met isolatie van de woning. Bijvoorbeeld het maken van een bad- en slaapkamer op de begane grond in combinatie met een of meer isolatiemaatregelen zoals genoemd onder 1 tot en met 7. De voorwaarden voor de isolatie waarde is ook gelijk aan punt 1 tot en met 7. De kosten van de renovatie mogen maximaal 50% van de totale investering voor isolatie bedragen.
 • Aanpassingen van de meterkast tbv aansluiting zonnepanelen.
 • Aanleg sedum dak.
 • Ventilatiesysteem met warmte terugwinning
 • Verwijderen gasaansluiting.
 • Gecertificeerd advies voor nul op de meter of energieneutraal huis.
 • Hotfill set voor (af)wasmachine.
 • Ramen, buitendeuren en kozijnen ten behoeve van isolerende beglazing (zoals hierboven genoemd). Het leenbedrag voor deze maatregel(en) mag maximaal 50% van de totale investering voor HR++ glas, de ramen, buitendeuren en kozijnen bedragen.
 • Energieprestatie advies (maatwerkadvies) uitgevoerd door een gecertificeerd adviseur. Een overzicht van adviseurs vindt u op de website van QBISnl.
 • Energiemonitoringssysteem dat inzicht geeft in het elektriciteitsverbruik en/of elektriciteitsopbrengst van de woning.
 • Infrarood panelen voor ruimteverwarming in combinatie met de aanleg of aanwezigheid van zonnepanelen.
 • Accusysteem voor de opslag van energie in de woning in combinatie met de aanleg of aanwezigheid van zonnepanelen.
 • Grijswatercircuit: opvangen en hergebruiken van regenwater. Het regenwater moet gebruikt worden in de woning als spoelwater voor het toilet en de wasmachine.

Waarvoor kunt u een toekomstbestendig wonen lening krijgen voor een monument?

 • Advies om monument te verduurzamen door gespecialiseerde DuMo adviseur.
 • Gevelisolatie met een Rc waarden van groter of gelijk aan 1,3 m2 K/W.
 • Spouwmuurisolatie met een Rc-waarde groter dan of gelijk aan 1,1 m2 K/W.
 • Paneelisolatie gevel met een U-waarde van maximaal 0,7 W/m²K.
 • Dakisolatie met een Rc-waarde groter dan of gelijk aan 1,3 m²K/W.
 • Vloerisolatie met een Rc-waarde groter dan of gelijk aan 1,3 m²K/W.
 • Glas met een U-glas-waarde kleiner dan of gelijk aan 3,1 W/m²K.
 • Thermische glasfolie of achterzetbeglazing met maximale U-waarde van 3,1 W/m²K. Dit mag zowel op bestaande, als nieuwe isolerende beglazing worden geplaatst.
 • Photovaltaïsch (PV) systeem (zonnepanelen)
 • Zonneboiler
 • Lage temperatuur verwarming, waarvan de ontwerp aanvoertemperatuur (T-aanvoer) maximaal 55 graden Celsius bedraagt.
 • (combi)Warmtepomp
 • Douchewater met warmte terugwinning
 • Overige maatregelen die naar het oordeel van het college aantoonbaar bijdragen aan beperking van de energievraag of een vermindering van de CO2 uitstoot van de woning. Of een verhoging zijn van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van een eigen woning.
 • Aanpassingen van de meterkast tbv aansluiting zonnepanelen.
 • Aanleg sedum dak.
 • Verwijderen van asbest in combinatie met isolatie.
 • Verwijderen van asbest in combinatie met aanleg zonnepanelen.
 • Levensloopbestendig maken van een woning in combinatie met isolatie van de woning. Bijvoorbeeld het maken van een bad- en slaapkamer op de begane grond in combinatie met een of meer isolatiemaatregelen zoals genoemd onder 2 tot en met 8. De voorwaarden voor de isolatie waarde is ook gelijk aan punt 2 tot en met 8.
 • Ventilatiesysteem met warmte terug winning
 • Verwijderen gasaansluiting
 • Aanpassingen van de meterkast tbv aansluiting zonnepanelen.
 • Ventilatiesysteem met warmte terugwinning.
 • Verwijderen gasaansluiting.
 • Hotfill set voor (af)wasmachine.
 • Ramen, buitendeuren en kozijnen ten behoeve van isolerende beglazing (zoals hierboven genoemd). Het leenbedrag voor deze maatregel(en) mag maximaal 50% van de totale investering voor HR++ glas, de ramen, buitendeuren en kozijnen bedragen.
 • Energiemonitoringssysteem dat inzicht geeft in het elektriciteitsverbruik en/of elektriciteitsopbrengst van de woning.
 • Infrarood panelen voor ruimteverwarming in combinatie met de aanleg of aanwezigheid van zonnepanelen.
 • Accusysteem voor de opslag van energie in de woning in combinatie met de aanleg of aanwezigheid van zonnepanelen.
 • Grijswatercircuit: opvangen en hergebruiken van regenwater. Het regenwater moet gebruikt worden in de woning als spoelwater voor het toilet en de wasmachine.

Welke leningen zijn mogelijk

U kunt op vier verschillende manieren geld lenen. Als u advies wilt over de beste regeling dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijk financieel adviseur. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) regelt het financiële gedeelte voor de gemeente Tiel. Op www.svn.nlexterne-link-icoon vindt u de meest actuele regels en voorwaarden voor de verschillende soorten leningen.

Consumptieve lening

U komt in aanmerking voor deze lening als u de lening kunt terugbetalen. Om dit te bepalen zal SVn een krediettoets doen. Dan wordt er gekeken naar hoeveel u verdient en hoeveel u moet betalen aan hypotheek en andere zaken. Deze lening kent twee varianten:

 • alleen bespaarmaatregelen toepassen: de consumptieve lening energiebesparing
 • het huis energieneutraal of aardgasvrij maken, maar ook voor asbestverwijdering in combinatie met energiebesparing: de consumptieve lening aardgasvrij, energieneutraal en asbest

Hypothecaire lening

U kunt ook uw huis als onderpand gebruiken. Dit kunt u alleen doen als uw huis een overwaarde heeft.

Verzilverregeling

U bent 58 jaar of ouder en u wilt uw huis als onderpand gebruiken. Via de speciale verzilverregeling kunt u dit doen zonder extra maandlasten. De rente die u betaalt is dan wel hoger.

Maatwerkregeling

U kunt van deze regeling gebruik maken als u grote problemen heeft met uw fundering of als er veel asbest in uw huis is. Voorwaarden voor deze regeling vindt u op www.svn.nlexterne-link-icoon.

Hoeveel geld kunt u lenen?

De hoogte van de lening hangt af van de soort lening. Ook de rente is afhankelijk van de soort lening. In de onderstaande tabel kunt u per lening zien hoeveel u kunt lenen, wat de looptijd is en of er nog andere voorwaarden zijn.
U betaalt maandelijks een vast bedrag aan rente plus aflossing (annuïteitenlening). Extra aflossen is boetevrij.

Toekomstbestendig wonen lening

Soort lening

Hoogte lening

Looptijd 

Leeftijd aanvrager

Afsluitkosten

Extra
voorwaarden

Consumptieve lening energiebesparing (zonder onderpand)€2.500 -€30.000

10 jaar t/m
 € 15.000- vanaf 

15 jaar
€ 15.001

maximale leeftijd 75 jaargeengeen
Consumptieve lening energieneutraal, aardgasloos of asbestverwijdering (zonder onder onderpand)€2.500 -€30.000

10 jaar t/m
 € 15.000- vanaf
€ 15.001

15 jaar 

maximale leeftijd 75 jaargeengeen
Hypothecair (met onderpand) voor mensen met overwaarde€2.500 -€50.000

10 jaar t/m
 € 25.000-  vanaf
€ 25.001

maximaal 20 jaar

geen leeftijdsgrens€ 850
Verzilvering (huis als onderpand, geen stijging maandlasten, schuld loopt op)

€ 2.500

-

€50.000

40 jaarleeftijd minimaal 58 jaar€ 500maximaal 80% WOZ (incl. leenbedrag+rente+bestaande hypotheek)
Maatwerk tbv fundering of asbestsanering, hypothecaire lening

€ 2.500

-

€50.000

30 jaar€ 950100% van de marktwaarde van het huis incl. andere hypotheken

Wanneer wordt de lening geweigerd?

De lening wordt geweigerd als:

 • u geen eigenaar-bewoner bent van een woning of appartement in de gemeente Tiel
 • u een aanvraag doet voor een maatregel die niet in de lijst is opgenomen
 • de maatregelen al zijn uitgevoerd voordat u de overeenkomst voor de lening aangaat
 • er geen geld meer beschikbaar is voor deze regeling
 • u niet kredietwaardig wordt bevonden

Heeft u vragen?

Om u beter van dienst te zijn werkt het Omgevingsloket uitsluitend op afspraak. U kunt het Omgevingsloket telefonisch bereiken op maandag, dinsdag en donderdag tussen 8.30 en 12.30 uur via 0344 - 637 167. Ook is het mogelijk om alle werkdagen via omgevingsloket@tiel.nl uw vragen te stellen.