Loterij organiseren

Bij een loterij worden loten verkocht en kunnen de deelnemers kans maken op prijzen. Het is verboden om een loterij te organiseren zonder vergunning. Zorg ervoor dat de aanvraag minimaal drie weken voorafgaande aan de lotenverkoop is ingediend.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een vergunning als:

  • Het doel van de actie van algemeen nut is en ten minste de helft van de opbrengsten hieraan besteed wordt.
  • De prijzen of premies niet hoger zijn dan € 4500,-. Anders moet u een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, projectbureau kansspelen.
  • De aanvraag wordt ingediend door een vereniging, stichting of instelling.

Kosten

Het in behandeling nemen van een aanvraag om een loterijvergunning kost € 16,25 (tarief 2023 inclusief publicatiekosten).