Machtigen

Tweede Kamerverkiezingen

 • Op woensdag 22 november 2023 is de vervroegde verkiezing voor de Tweede Kamer.
 • Als u niet zelf kunt of wilt stemmen, kunt u iemand anders voor u laten stemmen. Dit heet machtigen.
 • De gemachtigde moet zelf ook kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing.
 • De gemachtigde mag in totaal drie stemmen uitbrengen: een keer voor zichzelf en maximaal voor twee anderen.
 • De gemachtigde moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Hoe kan ik een andere kiezer machtigen?

U kunt op twee manieren iemand vragen om voor u te stemmen:

 1. via uw stempas (onderhandse volmacht)
 2. via een machtigingsformulierexterne-link-icoon (schriftelijke volmacht)

Machtigen via uw stempas

Iemand machtigen via de stempas kunt u bijvoorbeeld doen als u ziek bent op de dag dat u wilt stemmen. U mag zelf kiezen wie u machtigt. De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) moet:

 • kiesgerechtigd zijn;
 • in dezelfde gemeente als u wonen. Als de persoon die voor u stemt (de gemachtigde) niet in uw gemeente woont dan kunt u een machtigingsformulier invullen;
 • uw stem tegelijk met de eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen via uw stempas werkt zo:

 • U vult de achterkant van uw stempas in. Doe dit samen met degene die u wilt machtigen, dan weet u zeker dat u de juiste persoon machtigt;
 • Geef de gemachtigde uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Dit mag ook een goed leesbare foto van uw identiteitsbewijs op een mobiele telefoon of tablet zijn. 
 • De gemachtigde laat de kopie van uw identiteitsbewijs zien op het stembureau. De gemachtigde moet ook zijn/haar eigen identiteitsbewijs laten zien. 

Een gemachtigde kan voor maximaal twee andere personen stemmen.

Machtigen via schriftelijke volmacht

U kunt een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen via een machtigingsformulier. Dit heet een schriftelijke volmacht.

Een schriftelijke volmacht kunt u digitaal aanvragenexterne-link-icoon via bovenstaande button. U kunt ook een aanvraagformulier afhalen bij de balie in het gemeentehuis van Tiel. Een schriftelijke aanvraag voor volmacht moet vrijdag 17 november 2023 uiterlijk om 12.00 uur bij ons binnen zijn.

Met een schriftelijke volmacht kunt u iemand uit dezelfde gemeente of een andere gemeente machtigen om voor u te stemmen.

Een schriftelijke volmacht kunt u bijvoorbeeld gebruiken als:

 • u op de dag dat u kan stemmen niet in de gemeente bent. Bijvoorbeeld omdat u op vakantie bent of vanwege uw werk in het buitenland zit;
 • u geen kopie van uw identiteitsbewijs mee kan geven. Bijvoorbeeld omdat uw identiteitsbewijs langer dan 5 jaar verlopen is en u niet meer op tijd een nieuw identiteitsbewijs kan aanvragen.

De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) moet:

 • kiesgerechtigd zijn;
 • uw stem tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Veilige kopie van uw identiteitsbewijs meegeven

Met de app KopieIDexterne-link-icoon van de Rijksoverheid, maakt u op een veilige manier een kopie van uw identiteitsbewijs. U kunt dan de foto en het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar maken.

Let op: kijk goed op uw ID-bewijs waar uw BSN staat. Dit nummer kan zich ook bevinden in een (machine-leesbare) strook onderaan het document. Maak ook daar uw BSN onleesbaar.

Uw naam, geboortedatum, handtekening en de geldigheidsduur van het document zijn nodig voor de identificatie. Deze gegevens mag u dus niet onleesbaar maken.

Met de KopieID app kunt u ook een watermerk toevoegen aan de kopie. In dit watermerk vermeldt u het doel waarvoor u de kopie maakt en de datum waarop u de kopie maakt. U kunt de kopie vervolgens versturen of printen.

KopieID-app downloaden
U kunt de KopieID-appexterne-link-icoon downloaden in de Apple App Store of Google Play Store. De app is een uitgave van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.