Meer informatie over openbare laadpalen

Veelgestelde vragen en antwoorden

Openbare laadpalen voor elektrische auto's

Het aantal elektrische auto’s neemt toe. En dat neemt na 2030 alleen maar meer toe. Vanaf 2030 mogen er namelijk geen nieuwe auto’s met een benzine- of dieselmotor worden verkocht. Nieuwe auto’s moeten dan elektrisch zijn. Dat heeft de rijksoverheid afgesproken om de klimaatdoelstellingen te halen.

Elektrische auto’s zorgen voor een schonere lucht door minder uitlaatgassen. Deze ontwikkeling betekent dat er veel nieuwe laadpalen nodig zijn. Daarom wil de gemeente op tijd een dekkend, toegankelijk, betaalbaar en veilig laadpalen netwerk realiseren.

Bij het bepalen van geschikte plekken voor laadpalen hebben we onder andere gekeken naar de mogelijkheden van het elektriciteitsnet, voldoende woonruimte voor voetgangers en de aanwezigheid van bomen. We plaatsen laadpalen bij bestaande parkeerplaatsen die niet voor woningen liggen.

Op de Plankaart Tiel Laadinfrastructuurexterne-link-icoon / staan de plekken waarvan wij denken dat tot aan 2025 nieuwe laadpalen geplaatst kunnen worden. 

Voor de jaren daarna bekijken we opnieuw waar we laadpunten bij willen plaatsen, zodat er uiteindelijk een dicht netwerk van laadvoorzieningen ontstaat.

Voor het plaatsen van een laadpaal in de openbare ruimte is een verkeersbesluit nodig. Tegen een verkeersbesluit kunt u bezwaar maken. Verkeersbesluiten publiceert de gemeente op Berichten over uw buurt - Zoeken | Overheid.nlexterne-link-icoon. U blijft automatisch op de hoogte als u zich aanmeldt voor de e-mailservice.

Iedereen kan de elektrische auto opladen bij een laadpaal in de openbare ruimte. Deze palen zijn openbaar en niet voor privégebruik. Een laadpaal komt dus niet op kenteken te staan.

In Tiel geldt ook voor elektrische voertuigen betaald parkeren. Parkeert u uw elektrische auto aan een laadpaal in een betaald parkeren zone of in de parkeergarage? Denk dan aan een geldig parkeerticket of gebruik belparkeren.

Laden in een zone voor vergunninghouders mag alleen als een parkeervergunning heeft voor dat gebied. 

Ja, werknemers en bezoekers mogen de openbare laadpalen ook gebruiken. Bedrijven kunnen geen laadpalen aanvragen in de openbare ruimte. Die moeten ze op eigen terrein aanleggen. Later in 2022 komt hier een plan van aanpak voor.

Als u op eigen terrein, zoals oprit of garage, een laadpaal wilt plaatsen, dan hoeft u dat niet bij de gemeente aan te vragen. U maakt zelf de keuze hoe dit doet en welk bedrijf u daarvoor uitkiest.