Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Heeft u een beperking of een chronische ziekte? En heeft u daar zorgkosten voor gemaakt? Dan kunt u in veel gevallen een vergoeding van de gemeente krijgen.

Elk jaar bepaalt de gemeente wanneer u een vergoeding kunt aanvragen voor uw zorgkosten. Als u 18 jaar of ouder bent en in de gemeente Tiel woont en uw verzamelinkomen is niet hoger dan € 36.500,- dan kunt u het hele jaar door een aanvraag indienen.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Om een vergoeding in uw zorgkosten van de gemeente te krijgen gelden een aantal voorwaarden:

  • U heeft een parkeervoorziening (Gehandicaptenparkeerkaart) en/of;
  • U heeft een zorgtoewijzing WMO en/of;
  • U heeft een zorgtoewijzing Wlz (zelfstandig wonend) en/of;
  • U heeft over de kalenderjaren 2019 en 2020 het volledig eigen risico van de zorgverzekeringswet betaald

Voldoet u aan één of meer van de voorwaarde dan kunt u een vergoeding van € 275,- per persoon per jaar  krijgen.

Voldoet u aan minstens één voorwaarde dan kunt u een aanvraag doen voor de Meerkostenregeling. Om dit aan te vragen, vult u het aanvraagformulier (pdf, 157.35 kB) in. U stuurt dit formulier met de gevraagde bewijsstukken mee met uw aanvraag.

Het formulier is geldig voor één persoon. Komen u en uw partner allebei in aanmerking voor een vergoeding? Vul dan twee formulieren in. U kunt het hele jaar door een aanvraag indienen.

Lukt het niet om het formulier in te vullen? Maak dan gebruik van het formulierenspreekuur.  Daar helpen ze u met het invullen van formulieren. Het formulierenspreekuur is iedere donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur in het pand van Dynamiek aan de Haaftenlaan 26 in Tiel.

Door Corona is er op dit moment geen open spreekuur. Wel kunt u bellen om een afspraak te maken, telefoon (0344) 621 607.