Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Heeft u een handicap of een chronische ziekte? En heeft u daar zorgkosten voor gemaakt? Dan kunt u in veel gevallen een vergoeding van de gemeente krijgen.

Hoe werkt het?

U kunt dit jaar een tegemoetkoming aanvragen voor de meerkosten die u heeft gemaakt in het jaar 2022. U kunt een aanvraag indienen tot uiterlijk 31 december 2023. U kunt deze aanvraag indienen als u 18 jaar of ouder bent, inwoner bent van de gemeente Tiel en uw (verzamel)inkomen niet hoger is dan €40.000,-. Dit bedrag geldt voor zowel alleenstaanden als gehuwden/samenwonenden.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Om een vergoeding in uw zorgkosten van de gemeente te krijgen, gelden een aantal voorwaarden:

  • U heeft een parkeervoorziening (Gehandicaptenparkeerkaart) en/of;
  • U heeft een zorgtoewijzing Wmo en/of;
  • U heeft een zorgtoewijzing Wlz (zelfstandig wonend) en/of;
  • U heeft over de kalenderjaren 2021 en 2022 het volledig eigen risico van de zorgverzekeringswet betaald.

Voldoet u aan één of meer van de voorwaarde, dan kunt u een vergoeding van € 275,- per persoon per jaar krijgen.

Wat moet u doen?

Voldoet u aan minstens één voorwaarde, dan kunt u een aanvraag doen voor de Meerkostenregeling. Om dit aan te vragen vult u het aanvraagformulier in. U stuurt dit formulier met de gevraagde bewijsstukken mee met uw aanvraag.

Het formulier is geldig voor één persoon. Komen u en uw partner allebei in aanmerking voor een vergoeding? Vul dan twee formulieren in. 

U kunt een aanvraag indienen tot uiterlijk 31 december 2023.

Formulierenhulp

Lukt het niet om het formulier in te vullen? Maak dan gebruik van de formulierenhulp. Daar helpen ze u met het invullen van formulieren. De formulierenhulp heeft iedere dinsdag en donderdag inloopspreekuur in het pand van Dynamiek op de Haaftenlaan 26 in Tiel.