Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Heeft u een handicap of een chronische ziekte? En heeft u daar zorgkosten voor gemaakt? Dan kunt u in veel gevallen een vergoeding van de gemeente krijgen.

Aanvragen 2019 niet meer mogelijk

Aanvragen voor tegemoetkoming meerkosten voor het jaar 2019 is niet meer mogelijk.

Aanvragen 2020

Momenteel is het nog niet mogelijk om voor de gemaakte zorgkosten een tegemoetkoming meerkosten aan te vragen. Dat kan waarschijnlijk vanaf mei 2020. Houd hiervoor onze website in de gaten.

 

 

Elk jaar bepaalt de gemeente wanneer u een vergoeding kunt aanvragen voor uw zorgkosten. U kunt het hele jaar door een aanvraag indienen.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Om een vergoeding in uw zorgkosten van de gemeente te krijgen gelden twee voorwaarden:

 • U woont in de gemeente Tiel;
 • Uw bruto verzamelinkomen in 2018 mag niet hoger zijn dan € 35.000,-. Ben u getrouwd of woont u samen, dan telt het verzamelinkomen van u beiden.

Voor welke kosten kunt u een vergoeding aanvragen?

Een vergoeding is aan te vragen voor de volgende drie kosten:

1. Vergoeding eigen bijdrage van het Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Betaalt u dit jaar een eigen bijdrage aan het CAK voor zorg thuis, bijvoorbeeld voor  huishoudelijke hulp? Dan kunt u hier een vergoeding voor aanvragen. Voldoet u aan de voorwaarde dan kunt u de volgende vergoeding krijgen:

 • € 85,- voor een alleenstaande
 • € 120,- voor gehuwden/samenwonenden

Bent u dit jaar via de Gemeentepolis collectief aanvullend verzekerd bij Menzis? Dan kunt u deze vergoeding niet aanvragen. Uw zorgverzekering betaalt tot € 300,- per jaar voor de eigen bijdrage.

2. Vergoeding verplicht eigen risico zorgverzekering

Heeft u over 2018 uw hele eigen risico van € 385,- betaald aan uw zorgverzekering? Voldoet u aan de onderstaande voorwaarde dan kunt u de volgende vergoeding krijgen:

 • € 100,- bij een verzamelinkomen tot € 21.750,-
 • € 70,-. bij een verzamelinkomen tot € 35.000,-

3. Vergoeding andere kosten chronisch zieken en gehandicapten

In een aantal situaties kunt u een aanvullende vergoeding voor zorgkosten krijgen. U kunt hiervoor een vergoeding aanvragen. Het gaat hierbij om de volgende situaties:

 • U ontving over dit jaar een zorgtoewijzing vanuit de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) of Wet Langdurige Zorg (WLZ)
 • U heeft een gehandicaptenparkeerkaart
 • U heeft het volledige eigen risico voor uw zorgverzekering betaald

Voldoet u aan één van deze voorwaarde dan kunt u de volgende vergoeding krijgen:

 • € 200,- bij een verzamelinkomen tot € 21.750,-
 • € 100,- bij een verzamelinkomen tot € 35.000,-

Voldoet u aan minstens één voorwaarde dan kunt u een aanvraag doen voor de Meerkostenregeling. Om dit aan te vragen, vult u het formulier (pdf, 86 kB) in. U stuurt dit formulier met de gevraagde bewijsstukken mee met uw aanvraag.

Het formulier is geldig voor één persoon. Komen u en uw partner allebei in aanmerking voor een vergoeding? Vul dan twee formulieren in. U kunt het hele jaar door een aanvraag indienen.

Lukt het niet om het formulier in te vullen? Maak dan gebruik van het formulierenspreekuur.  Daar helpen ze u met het invullen van formulieren. Het formulierenspreekuur is iedere donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur in het pand van Dynamiek op de Haaftenlaan 26 in Tiel.

Voor vragen en hulp kunt u ook terecht bij het Inloopspreekuur Welzijn en Zorg. Iedere donderdag van 10.00 - 12.00 uur op de Vier Gravinnen 4 (loket naast het restaurant de Vergulde Graaf) te Tiel.