Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Heeft u een beperking of een chronische ziekte? En heeft u daar zorgkosten voor gemaakt? Dan kunt u in veel gevallen een vergoeding van de gemeente krijgen.

U kunt dit jaar een tegemoetkoming aanvragen voor de meerkosten die u heeft gemaakt in het jaar 2021. U kunt een aanvraag indienen tot uiterlijk 31 december 2022. U kunt deze aanvraag indienen als u 18 jaar of ouder bent, inwoner bent van de gemeente Tiel en uw (verzamel)inkomen niet hoger is dan €37.000,-. Dit bedrag geldt voor zowel alleenstaanden als gehuwden/samenwonenden.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Om een vergoeding in uw zorgkosten van de gemeente te krijgen, gelden een aantal voorwaarden:

  • U heeft een parkeervoorziening (Gehandicaptenparkeerkaart) en/of;
  • U heeft een zorgtoewijzing WMO en/of;
  • U heeft een zorgtoewijzing Wlz (zelfstandig wonend) en/of;
  • U heeft over de kalenderjaren 2020 en 2021 het volledig eigen risico van de zorgverzekeringswet betaald.

Voldoet u aan één of meer van de voorwaarde, dan kunt u een vergoeding van € 275,- per persoon per jaar krijgen.

Voldoet u aan minstens één voorwaarde, dan kunt u een aanvraag doen voor de Meerkostenregeling. Om dit aan te vragen vult u het aanvraagformulier (pdf, 174.16 kB) in. U stuurt dit formulier met de gevraagde bewijsstukken mee met uw aanvraag.

Het formulier is geldig voor één persoon. Komen u en uw partner allebei in aanmerking voor een vergoeding? Vul dan twee formulieren in. 

U kunt een aanvraag indienen tot uiterlijk 31 december 2022.

Lukt het niet om het formulier in te vullen? Maak dan gebruik van de formulierenhulp. Daar helpen ze u met het invullen van formulieren. De formulierenhulp heeft iedere dinsdag en donderdag inloopspreekuur in het pand van Dynamiek op de Haaftenlaan 26 in Tiel.

Op dit moment is er geen open spreekuur. Wel kunt u bellen om een afspraak te maken, telefoon 0344 - 621 607.

U kunt een aanvraag indienen tot uiterlijk 31 december 2022.