Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO)

In Nederland gebruiken veel overheidsorganisaties uw gegevens. Het gaat om gegevens van inwoners, bedrijven en bijvoorbeeld gebouwen. Het is dus belangrijk dat al die gegevens kloppen. Staat er toch een fout in een registratie? Dan moet deze snel worden hersteld. Het nieuwe Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties kan hierbij helpen.

Wie een fout wil laten corrigeren, meldt dit bij de organisatie waar het om gaat. Soms lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is bij welke organisatie iemand moet zijn. Daarom is er vanaf nu het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO). Het MFO is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegegevens (RvIG).

Wat doet het MFO?

Het MFO helpt inwoners, bedrijven en overheidsorganisaties bij het aanpassen van een fout in een overheidsregistratie.

Het MFO helpt melders van een fout:

  • de weg te vinden naar de organisatie die de fout kan corrigeren
  • wanneer het niet lukt problemen zelf op te lossen omdat dit te ingewikkeld is
  • bij het gecorrigeerd krijgen van onjuiste gegevens, bijvoorbeeld als er meerdere organisaties bij zijn betrokken
  • als blijkt dat gegevens toch kloppen, maar voor onbedoelde gevolgen zorgen
  • de gevolgen van het gebruik van foute gegevens te stoppen tot de oplossing is bereikt en bij het herstellen van die gevolgen

Het MFO werkt samen met de melder en met alle betrokken overheidsorganisaties. Ook ondersteunt het MFO overheidsorganisaties met advies en coördinerende werkzaamheden.

Waar is het MFO te vinden?

Het MFO is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens rvig.nl/mfo. Op deze website staan formulieren. Met deze formulieren kunnen inwoners, bedrijven en (semi) overheidsorganisaties een melding doen. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het MFO op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.