Nadeelcompensatie (voorheen: planschade)

Is de waarde van uw woning gedaald door een ruimtelijk plan van de gemeente? Bijvoorbeeld door het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan)? Dan heeft u misschien recht op een gedeeltelijke vergoeding in nadeelcompensatie (voorheen planschade).
Stuur het ingevulde formulier naar het college van burgemeester en wethouders. U stuurt mee: een kopie van het eigendomsbewijs van uw pand; eventueel het taxatierapport waaruit de waardevermindering blijkt.

Hoe werkt het?

Onder de Omgevingswet wordt voor de vaststelling van de schade gekeken naar het moment waarop de schade ‘werkelijk optreedt’.

Het omgevingsplan dat het bouwen van een hoge flat mogelijk maakt voor uw huis, is niet langer meer het besluit dat de schade veroorzaakt. Misschien wordt die flat helemaal niet gebouwd. Als een omgevingsvergunning wordt verleend om daadwerkelijk de flat te bouwen dan treedt de eventuele schade daadwerkelijk op.

U kunt daarom pas (bij indirecte schade) om nadeelcompensatie vragen als de omgevingsvergunning is verleend.

Heeft u vragen?

Heeft u nog andere vragen? Dan kunt u op werkdagen bellen met het Omgevingsloket van de gemeente 0344 - 637 167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl).

Schadeoorzaken

De Omgevingswet heeft een aantal specifieke schadeoorzaken aangewezen waarvoor een  aanvraag om nadeelcompensatie kan worden ingediend. Het gaat bijvoorbeeld om een regel in het omgevingsplan, een omgevingsvergunning of de weigering daarvan, een maatwerkvoorschrift. Dergelijke besluiten of toestemmingen kunnen schade veroorzaken. 

Bijvoorbeeld: u kijkt nu uit op een weiland en door een omgevingsvergunning wordt de bouw van een woning toegelaten, waardoor u schade ondervindt. 

Voorwaarden

  • Om een gedeeltelijke vergoeding in nadeelcompensatie aan te kunnen vragen, moet u een zakelijk recht op een onroerend goed hebben. U bent bijvoorbeeld eigenaar van een pand. Huurders komen dus niet in aanmerking;
  • U heeft schade geleden doordat uw woning minder waard is geworden, of doordat uw onderneming minder inkomsten heeft;
  • De schade komt door een planologische maatregel die onherroepelijk is (er staat tegen het besluit geen beroep meer open en is daarmee definitief vastgesteld);
  • U kon niet weten dat deze schade zou ontstaan, toen u het pand kocht;
  • U heeft nog geen andere vergoeding voor schade ontvangen;
  • Het is minder dan 5 jaar geleden dat de planologische maatregel onherroepelijk is geworden of waarop de schade bekend is geworden, als er geen beroep kan worden ingesteld.

Kosten

Het aanvragen van nadeelcompensatie kost € 300,-. Dit bedrag betalen wij alleen aan u terug als u recht heeft op een schadevergoeding (nadeelcompensatie). Daarom is het advies om goed na te denken of u een verzoek wilt indienen.

U heeft altijd een eigen risico

Schade die binnen het normaal risico valt blijft voor uw rekening. In de Omgevingswet is het normaal maatschappelijk risico bepaald op 4%. Dit betekent dat 4% van de waarde van uw woning onmiddellijk voor het ontstaan van de schade, voor eigen rekening blijft. Bij directe schade en inkomensschade geldt wel het normaal maatschappelijk risico, maar niet het vaste percentage van 4%.

Wanneer betalen we geen nadeelcompensatie?

Als de nadeelcompensatie binnen het normaal maatschappelijk risico valt, betalen wij u geen nadeelcompensatie. Houdt hier rekening mee. Als u namelijk geen nadeel- compensatie ontvangt, krijgt u ook uw aanvraagkosten van €300,- niet terug.

Voorbeeld

Uw woning is € 250.000,- waard. Door een omgevingsvergunning is uw woning nog maar € 237.500,-- waard. De waardevermindering is dan € 12.500,-.
Van deze waardevermindering betalen wij minimaal € 10.000,- niet. Dit is namelijk het verplichte deel van 4% (eigen risico). Dan betalen we u dus € 2.500,- (nadeelcompensatie) en € 300,- (aanvraagkosten).

Maar stel dat uw woning € 250.000,-- waard is. Door een omgevingsvergunning is uw woning nog maar € 245.000,-- waard. De waardevermindering is dan € 5.000,-.

In dit geval krijgt u geen nadeelcompensatie. Het eigen risico is namelijk minimaal € 10.000,-. U krijgt uw € 300,- (aanvraagkosten) niet terug.

Procedure