Noodopvang asielzoekers in hotel Van der Valk

Sinds half juni 2022 worden 50 asielzoekers opgevangen in hotel Van der Valk. Deze opvang duurt tot en met eind augustus 2023. Met ingang van eind december 2022 wordt het aantal opvangplaatsen in het hotel een aantal maanden verhoogd met 70. Hotel Van der Valk vangt de asielzoekers op in een aparte vleugel van het hotel met een eigen ingang.

Wie zijn asielzoekers?

Asielzoekers zijn mensen die bescherming vragen in een ander land. Van hen staat nog niet vast of zij hier mogen blijven. Dat onderzoekt de IND. Een reden om hier te mogen blijven kan zijn omdat er oorlog of geweld is in hun eigen land. Of omdat zij vervolgd worden om hun ras, nationaliteit, godsdienst of politieke overtuiging.

Waarom verlengen en verhogen?

De verlenging en verhoging is nodig omdat eind 2022 de crisisnoodopvang op een aantal locaties sluit. Omdat ze niet voldoen aan de eisen voor goede opvang of omdat ze niet meer beschikbaar zijn. Het COA heeft niet tijdig geschikte nieuwe locaties om mensen die onze hulp nodig hebben op te vangen.

Waarom werkt de gemeente hier aan mee?

Ook Tiel heeft een verantwoordelijkheid in de opvang van asielzoekers. We kunnen en mogen niet wegkijken. Door in te stemmen met het verzoek van het COA helpen we mee om de druk op de asielzoekerscentra te verlichten tot er nieuwe noodlocaties zijn. En dragen we bij aan een menswaardige en veilige opvang van mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld.

De ervaringen van de opvang in de afgelopen maanden zijn positief. We hebben als gemeente goed en direct contact met het hotel en het COA. Het COA zorgt, net als eerder, voor de begeleiding en ondersteuning van de mensen en voor de beveiliging bij het hotel.

Meer informatie

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft. Misschien staat het antwoord op uw vraag bij veelgestelde vragen en antwoorden. Of kijk op www.coa.nl. Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij? Stel uw vraag dan gerust via opvang@tiel.nl.