Overlast evenementen

In de gemeente Tiel worden in het evenementenseizoen meerdere evenementen georganiseerd. Van buurtfeesten tot festivals. U kunt hier wat overlast door ervaren. De overlast kunt u melden bij ons.

Tijdens kantooruren kunt u het melden bij de evenementencoördinator. Bereikbaar via: 0344 - 63 71 11 of evenementen@tiel.nl.

Ervaart u overlast tijdens het evenement? Dan kunt u dit melden bij de politie door te bellen naar:  0900 - 88 44.

Wat doen wij met uw melding?

Bij spoed wordt uw melding gelijk opgepakt door de politie of Toezicht en Handhaving. Uw melding wordt ook doorgegeven aan de gemeente.

Wij nemen uw melding mee bij de evaluatie van het evenement. Als het een terugkerend evenement is zal de melding ook meegenomen worden in het vergunningsproces.