Parkeren voertuigen en aanhangwagens e.d.

Het parkeren van een woonwagen, kampeerwagen, camper, caravan, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of een ander vergelijkbaar voertuig is beperkt mogelijk in de gemeente. Een dergelijk voertuig mag niet langer dan 3 achtereenvolgende dagen op de weg zijn geparkeerd.

Aanvragen

In uw aanvraag moet u vermelden:

  • de plaats waar het object komt te staan;
  • de aard en omvang van het object;
  • de reden;
  • de periode.

Uw aanvraag verstuurt u naar:  Burgemeester en wethouders van Tiel, Postbus 6325, 4000 HH Tiel.

Hoe werkt het?

Het verbod geldt op alle wegen binnen de bebouwde kom van Tiel, met uitzondering van de industrieterreinen Kellen en Latenstein. In de dorpen binnen de gemeente Tiel, te weten Wadenoijen, Kapel Avezaath, Kerk Avezaath en Zennewijnen is dit verbod ook van toepassing. 

Mocht het niet mogelijk zijn om het voertuig binnen 3 dagen te verwijderen, dan kunt u een ontheffing aanvragen. Afhankelijk van de situatie wordt dan gekeken en bepaald of u ook daadwerkelijk een ontheffing krijgt.

Toezicht

Avri Toezicht en Handhaving ziet toe op de naleving en treedt op tegen te lang geplaatste caravans en aanhangwagens en dergelijke. Als het nodig is, zal de handhaver een proces-verbaal uitschrijven. U kunt dit melden via telefoonnummer: 0344 - 637 111.

Kosten

  • Een dag € 24,50
  • Langer dan een dag tot een week € 61,25
  • Langer dan een week tot een maand € 122,00
  • Langer dan een maand tot twee maanden € 183,50
  • Langer dan twee maanden tot drie maanden € 245,00