Praatplaat

Door minder CO2 uit te stoten zorgen we ervoor dat de aarde een leefbare en gezonde plek blijft om te wonen. We hebben daarom in Nederland afgesproken minder energie te verbruiken en woningen aardgasvrij te maken. Dit laatste betekent dat je in de toekomst geen aardgas meer kunt gebruiken om te koken en je huis te verwarmen.

Hoe nemen we beslissingen?

  • Betaalbaar en betrouwbaar
  • Samen met inwoners
  • Samen met partners

Waar gaan we het eerst aan de slag?

  • Stap 1: het maken van de visie (deze wordt elke vijf jaar hernieuwd).
  • Stap 2: Tiel-West (voor 2030)
  • Stap 3: Tiel-Noord
  • Stap 4: Tiel-Passewaaij (na 2030)
  • Stap 5: Overige gebieden (na 2030)

Hoe kunnen we onze huizen energiezuiniger maken? Wat zijn de mogelijkheden?


(Beter) isoleren
Een van de eerste stappen die je kunt zetten is het isoleren van je woning. Je kunt hier nu al mee beginnen. Je woning isoleren is in alle gevallen een goed idee. Je bespaart direct op de energierekening en je geniet zo van een lekkere warme en comfortabele woning. Denk aan: isoleren van dak en gevel, driedubbel glas, mechanische ventilatie, vloerisolatie en kierdichting.

De gemeente Tiel snapt dat het isoleren van je woning best een uitdaging is. Daarom kun je terecht voor onafhankelijk advies over maatregelen en subsidieregelingen bij het Energieloket Tiel. Ook stelt de Gemeente Tiel een duurzaamheidslening beschikbaar voor de aanschaf van zonnepanelen of isolatiemaatregelen. Ook hierover kun je meer te weten komen via het Energieloketexterne-link-icoon

All electric
In een all-electric woning verwarmt elektriciteit het water voor de verwarming en het kraanwater. Ook koken doe je elektrisch. All-electric betekent simpelweg: alles is elektrisch!  Denk bijvoorbeeld aan een individuele elektrische warmtepomp, infraroodpanelen voor bijverwarming en koken kan op een keramische of inductiekookplaat.

Hernieuwbaar gas
Hernieuwbaar gas is een woord voor alle soorten gas die  worden opgewekt uit hernieuwbare grondstoffen. Je kunt daarbij denken aan het opwekken van gas uit GFT-afval, houtsnippers of mest. Anders dan fossiele brandstoffen raken deze hernieuwbare grondstoffen niet op. Voor hernieuwbaar gas kunnen we gebruik maken van het bestaande gasnet. Er is geen nieuwe (gas)infrastructuur nodig. Het duurt wel nog even voordat we deze techniek kunnen toepassen. Waarschijnlijk is dit pas in 2030.

Warmtenet (collectief)
Bij een collectief warmtenet ben je samen met je buren verbonden aan een warmtenet. Je huis wordt dan verwarmd door een netwerk aan leidingen waar warm water doorheen loopt.

Als je aangesloten bent op een warmtenet, wordt er een ‘afleverset’ geplaatst in je woning. Die zorgt ervoor dat het warme water veilig van de leidingen in het netwerk kan doorstromen naar de leidingen in je woning. Het warme water dat het warmtenet instroomt kan afkomstig zijn van verschillende warmtebron nen. Denk hierbij aan restwarmte van een bedrijf of warmte uit het rioolwater.