Productiesubsidie amateurkunst

De gemeente wil ervoor zorgen dat Tiel zoveel mogelijk actieve en veerkrachtige inwoners krijgt en behoudt door middel van deelname aan cultuur. Ook wil de gemeente investeren in een levendige en aantrekkelijke stad en in de aantrekkingskracht en kwaliteit van het stadscentrum. Daarom verleent de gemeente subsidie voor producties amateurkunst die hieraan meehelpen.

Voorwaarden

Deze subsidie kan worden aangevraagd door natuurlijke personen, vrijwilligersorganisaties, stichtingen, verenigingen en andere non-profitorganisaties.

Het doel van de subsidie is de deelname aan en ontwikkeling van amateurkunst te stimuleren.