Promenade-ontheffing voertuigen

De promenade is aangewezen als voetgangersgebied. Er geldt een inrijverbod voor motorvoertuigen. Voor bedrijfsmatig expeditieverkeer en houders van een Europese gehandicaptenparkeerkaart is een uitzondering gemaakt.

Hoe werkt het?

Bewoners en ondernemers die gevestigd zijn binnen het promenadegebied kunnen in aanmerking komen voor een ontheffing om tussen 18.00 uur (op koopavond na 21.00 uur) en 6.00 uur te kunnen laden of lossen bij hun perceel.

Verder kunnen bedrijven die 24-uurs service verlenen, nutsbedrijven en bedrijven in de verssector die op de promenade gevestigd zijn, een ontheffing krijgen. Ook kan een tijdelijke ontheffing worden verleend in bijzondere gevallen zoals bijvoorbeeld een verhuizing.

Wat kost het?

Kosten 2024

In de legesverordening zijn de tarieven opgenomen. Een ontheffing voor:

  • 1 week of korter kost € 20,80
  • langer dan 1 week maar ten hoogste 1 maand kost € 39,35
  • langer dan 1 maand maar ten hoogste 1 kwartaal kost € 78,65
  • langer dan 1 kwartaal maar ten hoogste 1 jaar kost € 117,50