Promenade-ontheffing voertuigen

De promenade is aangewezen als voetgangersgebied. Er geldt een inrijverbod voor motorvoertuigen. Voor bedrijfsmatig expeditieverkeer en houders van een Europese gehandicaptenparkeerkaart is een uitzondering gemaakt.

Voor het aanvragen van een jaarontheffing hebben wij een aanvraagformulier vastgesteld. 
Een aanvraag voor een tijdelijke ontheffing kunt u ook mondeling doen bij het Klant Contact Centrum (KCC).

Bewoners en ondernemers die gevestigd zijn binnen het promenadegebied kunnen in aanmerking komen voor een ontheffing om tussen 18.00 uur (op koopavond na 21.00 uur) en 6.00 uur te kunnen laden of lossen bij hun perceel. Verder kunnen bedrijven die 24-uurs service verlenen, nutsbedrijven en bedrijven in de verssector die op de promenade gevestigd zijn, een ontheffing krijgen. Ook kan een tijdelijke ontheffing worden verleend in bijzondere gevallen zoals bijvoorbeeld een verhuizing.

Kosten 2021

In de legesverordening zijn de tarieven opgenomen. Een ontheffing voor:

  • 1 week of korter kost € 19,30
  • langer dan 1 week maar ten hoogste 1 maand kost € 36,50
  • langer dan 1 maand maar ten hoogste 1 kwartaal kost € 73,00
  • langer dan 1 kwartaal maar ten hoogste 1 jaar kost € 109,45