Ramp of crisis

Overal waar mensen wonen en werken, kan plotseling iets gebeuren waardoor het dagelijks leven ontregeld raakt. Bijvoorbeeld langdurige uitval van elektriciteit, gas of water, een grootschalig verkeersongeval, een zeer grote brand of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. In zulke situaties heeft de gemeente een aantal taken uit te voeren. Daarbij kunt u denken aan de zorg voor het milieu, gebouwen en de openbare ruimte. Maar ook de zorg voor mensen valt daaronder. Bijvoorbeeld in de vorm van kortdurende opvang voor mensen die tijdelijk hun woning niet mogen gebruiken of door nooddrinkwater te verstrekken.

Samenwerking en bevolkingszorg

Het is in Nederland zo geregeld dat gemeenten intensief samenwerken met de zogenoemde veiligheidsregio's. De gemeenten in Rivierenland, het land van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen hebben daarnaast hun krachten gebundeld op het gebied van de gemeentelijke taken in de crisisbeheersing. In plaats van ieder voor zich een crisisorganisatie te onderhouden hebben zij 2 regionale crisisteams ontwikkeld. De teams zijn 24/7 inzetbaar in een gemeente die door een crisis getroffen is.

In overeenstemming met brandweerzorg, politiezorg en geneeskundige zorg worden de gemeentelijke crisistaken met bevolkingszorg aangeduid. Bevolkingszorg is onderverdeeld in Publieke zorg, Omgevingszorg, Ondersteuning en Informatie. Deze processen zijn beschreven in het regionaal crisisplan van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Meer over de veiligheidsregio

Een belangrijk doel van de Wet veiligheidsregio's is crisisbeheersing professioneel te organiseren én onder bestuurlijke regie te plaatsen. Hiervoor zijn 25 veiligheidsregio's in het leven geroepen. Het bestuur van een veiligheidsregio bestaat uit de burgemeesters van de gemeenten die in het gebied liggen. De brandweer en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen zijn onderdeel geworden van de veiligheidsregio's. Tiel valt onder de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Eens per 4 jaar stelt het bestuur van de veiligheidsregio een regionaal crisisplan vast. Daarin wordt beschreven hoe de crisisbeheersing georganiseerd is. Ook stelt het bestuur iedere 4 jaar een risicoprofiel vast. Het risicoprofiel geeft inzicht in de veiligheidsrisico's. De belangrijkste risico's (qua kans, omvang en impact) komen weer terug in het regionaal beleidsplan. In dat plan zijn de keuzes en prioriteiten voor een periode van 4 jaar beschreven.

NL-Alert: Direct informatie bij een noodsituatie

Iedereen kent de alarmsirene die elke eerste maandag van de maand te horen is. Als er gevaar dreigt en de sirene gaat, is dit een teken om naar binnen te gaan, ramen en deuren te sluiten en op de regionale omroep af te stemmen om meer informatie te ontvangen. Als aanvulling op de sirene is er NL-Alert, een middel om mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht te informeren.

Groot voordeel van NL-Alert is dat niet alleen duidelijk wordt dat er iets aan de hand is, maar dat met een kort tekstbericht ook gemeld wordt wat er aan de hand is en wat de ontvanger op dat moment het beste kan doen. Het is bedoeld voor levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand waarbij giftige rook vrijkomt, explosiegevaar of een overstroming.

Voorbereid op rampen en calamiteiten

Als er direct gevaar is door een ramp of noodsituatie, dan moet u dat snel weten. Daarom wordt u gewaarschuwd door de sirene, NL-Alert en/of een geluidswagen. Volg de instructies op. En blijf op de hoogte via radio, tv, internet en Twitter.

Bekijk ook wat u het beste kunt doen bij calamiteiten op de website van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuidexterne-link-icoon.

Denk vooruit

Een ramp kan uw leven totaal veranderen. Misschien kunt u dagenlang uw huis niet uit. Of moet u juist heel plotseling uw huis (voorgoed) verlaten. Ook kunt u, of iemand uit uw gezin, gewond raken. Daarom is het belangrijk dat u weet wat u moet doen bij een ramp. De site www.denkvooruit.nl externe-link-icoonhelpt u hierbij.

Op deze site vindt u informatie over mogelijke rampen die kunnen gebeuren. Met duidelijke 'rampeninstructies' om uit te printen. En zelfs een test om te kijken hoe goed u voorbereid bent. Wilt u weten welk risico u in uw buurt loopt? Vul dan op www.denkvooruit.nlexterne-link-icoon de 4 cijfers van uw postcode in.

Elke dag gebeuren er overal kleine en grote ongelukken. Niet alleen thuis, maar ook op straat en op het werk. De vlam slaat in de pan en er breekt brand uit. Of de stroom valt uit in de hele wijk. Of er is een overstroming en u moet het pand verlaten. Zo’n situatie kan voor iedereen grote gevolgen hebben; voor mensen die minder zelfredzaam zijn vanwege een beperking kan dit extra problemen met zich mee brengen. Dan kan een klein incident een grote ramp worden.

Noodpakket

Met een noodpakketexterne-link-icoon bent u thuis voorbereid. Als voor langere tijd de stroom uitvalt, de verwarming niet meer werkt en er geen water uit de kraan komt, heeft u de belangrijkste spullen in huis die handig zijn in zo’n situatie.