Reclameborden plaatsen

Het is niet toegestaan reclameborden vrij te plaatsen. Hiervoor zijn regels vastgesteld.

Wat zijn de belangrijkste regels?

  • Er zijn ‘vaste’ locatiesexterne-link-icoon aangewezen waar tijdelijke reclameborden zijn toegestaan. Op elke locatie mag maximaal 1 reclamebord staan.
  • Handelsreclame op de reclameborden mag niet meer. Wél mag u aandacht vragen voor een activiteit in Tiel, zoals een evenement of een goed doel. 

  • Een organisator mag maximaal 10 reclameborden in Tiel plaatsen. De reclameborden mogen 14 dagen blijven staan.

Meer informatie kunt u vinden in de nadere regels sandwich- en driehoeksbordenexterne-link-icoon gemeente Tiel.

Verkeerd of fout geplaatste reclameborden worden op kosten van de overtreder weggehaald.